Thứ năm, 24/04/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

Về xét tuyển viên chức giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở GD và ĐT Bắc Ninh


Câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội loại Giỏi. Tôi tham gia xét tuyển viên chức giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Tôi xin hỏi tôi có phải tham gia phỏng vấn không ạ?Người hỏi:Lưu Vạn Lâm   Địa chỉ: Yên Phong - Bắc NinhTrả lời:
1. Nội dung xét tuyển bao gồm:
 1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
 1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:
 Xét tuyển theo thứ tự sau:
 2.1. Xét tuyển thẳng:
                - Xét tuyển thẳng các trường hợp là con liệt sĩ, con thương binh nặng và con bệnh binh nặng từ 81% trở lên có trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng theo Quyết định số 109/2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng và con bệnh binh nặng vào viên chức Nhà nước;
                - Xét tuyển thẳng đối với các trường hợp (có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh trước khi đi học Đại học, thí sinh tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Ninh phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng) có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui loại xuất sắc, loại giỏi đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.
                * Lưu ý về độ tuổi: không quá 30 tuổi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy (trừ hệ liên thông) loại giỏi, xuất sắc; không quá 35 tuổi đối với thạc sĩ, trước đó tốt nghiệp đại học hệ chính qui (trừ hệ liên thông); không quá 40 tuổi đối với tiến sĩ.
                Trường hợp số đối tượng tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy loại xuất sắc, giỏi; nếu có cùng trình độ thì tuyển người có điểm học tập cao hơn.
2.2. Nếu còn chỉ tiêu thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau đây:
                Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
                a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
                b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
                c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
                d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.


Cơ quan trả lời:Sở Giáo dục và Đào tạo   Ngày trả lời:05/11/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Hỏi về chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Nguyễn Mạnh Tuyển 22/04/2014 Đã trả lời
2 Thời gian đi làm Kiều Thi Hồng Oanh 21/04/2014 Đã trả lời
3 Bảng tổng hợp điểm của thí sinh Phan Đăng Lâm 21/04/2014 Đã trả lời
4 Tại sao Huyên Yên Phong không thấy trao quyết định tuyển dụng ạ? Nguyễn Thị Phương 21/04/2014 Đã trả lời
5 Kết quả phúc khảo kỳ thi công chức 2013 Vũ Thị Hồng Tươi 21/04/2014 Đã trả lời
6 Xét duyệt biên chế Nguyễn Thị Luyện 19/04/2014 Đã trả lời
7 Về xét tuyển viên chức giáo dục Nguyễn Thị Thùy Linh 19/04/2014 Đã trả lời
8 Bao giờ thì có kết quả thi hsg thcs Tran Thi Bao Chan 18/04/2014 Đã trả lời
9 Khi nào có quyết định tuyển dụng Yên Phong Nguyễn Thị Hồng 18/04/2014 Đã trả lời
10 Bảng điểm không quy đổi được sang thang điểm 10 Đặng Thị Hồng Hữu 18/04/2014 Đã trả lời
11 Thời gian có quyết định phân trường tại Yên Phong Nguyễn Thị Loan 18/04/2014 Đã trả lời
12 Tốt nghiệp đại học bằng giỏi muốn làm việc ở Bắc Ninh cần phải gặp cơ quan nào nguyen thi thao 17/04/2014 Đã trả lời
13 Hỏi về thi tuyển công chức huyện Thuận Thành Lê Thị Ngọc Hường 17/04/2014 Đã trả lời
14 Cho em hỏi khi nào ngành giáo dục Bắc ninh thi tuyển viên chức? Nguyen Thi Van 17/04/2014 Đã trả lời
15 Sau bao lâu biết kết quả kỳ thi công chức năm 2013 Nguyễn Thị Dung 17/04/2014 Đã trả lời
12345678910...