Thứ sáu, 25/07/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

Về xét tuyển viên chức giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở GD và ĐT Bắc Ninh


Câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội loại Giỏi. Tôi tham gia xét tuyển viên chức giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Tôi xin hỏi tôi có phải tham gia phỏng vấn không ạ?Người hỏi:Lưu Vạn Lâm   Địa chỉ: Yên Phong - Bắc NinhTrả lời:
1. Nội dung xét tuyển bao gồm:
 1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
 1.2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:
 Xét tuyển theo thứ tự sau:
 2.1. Xét tuyển thẳng:
                - Xét tuyển thẳng các trường hợp là con liệt sĩ, con thương binh nặng và con bệnh binh nặng từ 81% trở lên có trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng theo Quyết định số 109/2011/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tuyển dụng con liệt sĩ, con thương binh nặng và con bệnh binh nặng vào viên chức Nhà nước;
                - Xét tuyển thẳng đối với các trường hợp (có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh trước khi đi học Đại học, thí sinh tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Ninh phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng) có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học chính qui loại xuất sắc, loại giỏi đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.
                * Lưu ý về độ tuổi: không quá 30 tuổi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy (trừ hệ liên thông) loại giỏi, xuất sắc; không quá 35 tuổi đối với thạc sĩ, trước đó tốt nghiệp đại học hệ chính qui (trừ hệ liên thông); không quá 40 tuổi đối với tiến sĩ.
                Trường hợp số đối tượng tuyển thẳng nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển thì tuyển theo thứ tự ưu tiên: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy loại xuất sắc, giỏi; nếu có cùng trình độ thì tuyển người có điểm học tập cao hơn.
2.2. Nếu còn chỉ tiêu thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau đây:
                Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
                a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
                b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
                c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
                d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.


Cơ quan trả lời:Sở Giáo dục và Đào tạo   Ngày trả lời:05/11/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Tuyển giáo viên 2014 Lê Hoa 17/07/2014 Đã trả lời
2 Thi công chức huyện Tiên Du Ngo Thi Men 16/07/2014 Đã trả lời
3 Tuyển dụng viên chức cấp huyện Nguyễn Thị Hằng 16/07/2014 Đã trả lời
4 Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Dung 16/07/2014 Đã trả lời
5 Giáo viên chuyển trường Nguyễn Thị Tình 16/07/2014 Đã trả lời
6 Tuyển viên chức La Thi Anh 16/07/2014 Đã trả lời
7 v/v xét tuyển đặc cách vào viên chức năm 2014 Nguyễn Thị Liên 16/07/2014 Đã trả lời
8 Chế độ bảo hiểm tai nan lao động trong doanh nghiệp Hàn quốc ở khu công nghiêp Quế Võ- Bắc Ninh Nguyễn Thị Việt 15/07/2014 Đã trả lời
9 Chế độ nâng lương trước hạn trong Doanh nghiệp Nhà nước Xuân Cường 15/07/2014 Đã trả lời
10 Hồ sơ tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài Nguyễn Thị Thuận 15/07/2014 Đã trả lời
11 Viên chức yên phong Nguyễn Văn Toàn 15/07/2014 Đã trả lời
12 Thi tuyển viên chức giáo dục Thùy Trang 15/07/2014 Đã trả lời
13 Người ngoài tỉnh bằng giỏi có được xin dạy học hợp đồng và thi công chức ở Bắc Ninh không? Hà Thị Hà 14/07/2014 Đã trả lời
14 Cho tôi hỏi bao giờ huyện thuận thành thi tuyển viên chức ngành giáo dục ,nếu bán hồ sơ thi tôi mua hô sơ ơ đâu Nguyễn Văn Hữu 14/07/2014 Đã trả lời
15 Xét tuyển đặc cách viên chức 2014 Nguyễn Thị Hoài 14/07/2014 Đã trả lời
12345678910...