Thứ ba, 02/09/2014
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc

thi viên chức giáo viên


Câu hỏi:

Tôi được bằng Giỏi thì có phải thi phần thi vấn đáp khi tham gia xét tuyển viên chức giáo viên ở huyện Yên Phong hay không? Phần thi vấn đáp có cho rõ những nội dung nào để người thi chuẩn bị trước hay không?Người hỏi:Nguyễn Thị Hiền   Địa chỉ: Hữu Ái - Giang Sơn - Gia BìnhTrả lời:
- Theo Kế hoạch số 523/KH-UBND, ngày 6/9/2013 của UBND huyện Yên Phong về xét tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm 2013 thì tại Khoản a, Điểm 2, Mục VIII đã quy định về xét tuyển thẳng. Những trường hợp được xét tuyển thẳng thì không phải tham gia kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.
 
-Về nội dung phần thi vấn đáp, ngày 7/10/2013, UBND huyện Yên Phong trả lời câu hỏi ngày 30/09/2013 của bạn Tống Thị Tuyết, đại chỉ: Hòa Long - Bắc Ninh. Đề nghị bạn xem nội dung câu trả lời tại chuyên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh để được biết chi tiết.
 


Cơ quan trả lời:BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh    Ngày trả lời:16/10/2013Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày hỏiTrạng thái
1 Chế độ lương đối với công chức mới tuyển dụng Nguyễn Thi Phương Hường 20/08/2014 Đã trả lời
2 Có được đăng kí dự tuyển viên chức ở huyện khác không? Thanh Thanh 20/08/2014 Đã trả lời
3 Có công bằng trong đợt xét đặc cách viên chức GV trong cùng yêu cầu điều kiện? Hồng Nhung 20/08/2014 Đã trả lời
4 Chính sách thu hút nhân tài áp dụng đến bao giờ Hồng 19/08/2014 Đã trả lời
5 Chế độ ưu đãi trong chính sách thu hút nhân tài Nguyễn Thị Thắm 19/08/2014 Đã trả lời
6 Chính sách thu hút nhân tài Chúc Thị Vân Anh 19/08/2014 Đã trả lời
7 Viên chức 2014 Nghiêm Thị Toàn 19/08/2014 Đã trả lời
8 Chính sách thu hút của tỉnh Trần Thị Phương 19/08/2014 Đã trả lời
9 Chế độ đối với con thương binh Trần Thị Phương 19/08/2014 Đã trả lời
10 Chế độ lương của giáo viên hợp đồng Nguyễn Thị Yến 19/08/2014 Đã trả lời
11 Tuyển dụng công chức 2014 Hoàng Thị Diệu Linh 18/08/2014 Đã trả lời
12 Sự bất cập của chỉ tiêu tuyển dụng Trần Thị Hòa 18/08/2014 Đã trả lời
13 Xét tuyển biên chế ngành xét nghiệm Hoàng Thị Yến 18/08/2014 Đã trả lời
14 Xét đặc cách giáo viên ở cấp huyện Trang 18/08/2014 Đã trả lời
15 Tuyển viên chức đặc cách 2014 Nguyễn Văn Trọng 18/08/2014 Đã trả lời
12345678910...