Thứ năm, 03/09/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

41709

Đã truy cập :

32276741
Dự án trọng điểm

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BTO, BT TỈNH BẮC NINH

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BTO, BT TỈNH BẮC NINH

 

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC BOT, BTO, BT TỈNH BẮC NINH

(Gửi kèm theo công văn số        /KH-KTĐN ngày     tháng     năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh)

 

STT

Tên dự án

Mục tiêu dự án

Địa điểm

dự kiến thực hiện dự án

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư

dự kiến

 (tỷ đồng Việt Nam)

Hình thức đầu tư (BOT, BTO hay BT)

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom Khu giáo dục đào tạo nối thị trấn Lim đến phường Võ Cường – thành phố Bắc Ninh.

Nâng cấp hệ thống giao thông tỉnh lộ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Huyện Tiên Du, thành phố Bắc Ninh.

Đầu tư xây dựng tuyến đường gom khu quy hoạch giáo dục đào tạo nối TT Lim đến phường Võ Cường – thành phố Bắc Ninh với chiều dài khoảng 4,5km.

80

BT

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

2

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2)

Cải thiện điều kiện môi trường cho nhân dân tại khu vực tiến hành dự án thông qua các công trình thoát nước đã được nâng cấp, quản lý hiệu quả hơn.

Thành phố Bắc Ninh

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

400

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

3

Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải, nước thải huyện Yên Phong

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường khu vực dự án thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải, nước thải.

Huyện Yên Phong

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu xử lý rác; bãi chôn lấp; hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

4

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải, nước thải huyện Thuận Thành.

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường khu vực dự án thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải, nước thải.

huyện Thuận Thành

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu xử lý rác; bãi chôn lấp; hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

 

 

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

5

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử

lý nước thải huyện Quế Võ

Cải thiện điều kiện môi trường cho nhân dân tại

 khu vực tiến hành dự án thông qua các công trình thoát nước đã được nâng cấp, quản lý hiệu quả hơn.

huyện Quế Võ

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục:

Hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

6

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải, nước thải huyện Tiên Du.

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường khu vực dự án thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải, nước thải.

huyện Tiên Du

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu xử lý rác; bãi chôn lấp; hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

7

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải, nước thải huyện Gia Bình.

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường khu vực dự án thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải, nước thải.

 

huyện Gia Bình

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu xử lý rác; bãi chôn lấp; hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

8

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải, nước thải huyện Lương Tài.

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường khu vực dự án thông qua việc cải thiện hệ thống quản lý chất thải, nước thải.

huyện Lương Tài

Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu xử lý rác; bãi chôn lấp; hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

 

200

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

9

Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Nam Sơn

Cấp nước sạch sinh hoạt và công nghiệp cho nhân dân trong khu vực.

Nam Sơn, TP Bắc Ninh.

Công suất giai đoạn I: 100.000 m3/ngày đêm; lấy nước mặt từ Sông Đuống

 

500

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

10

Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Thiên Thai

Cấp nước sạch sinh hoạt và công nghiệp cho nhân dân trong khu vực.

huyện Gia Bình

Công suất giai đoạn I: 50.000 m3/ngày đêm; lấy nước mặt từ Sông Đuống.

 

300

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

11

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 281 (đoạn Cầu Gáy-Nghĩa Đạo)

Hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân

tại huyện Thuận Thành

-Chiều dài: 5,5 km

-Cấp thiết kế: Đường cấp III đồng bằng (nền rộng 12, mặt rộng 11m) và đường đô thị (qua khu dân cư).

-Tốc độ TK 60-80 km/h.

 

180

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

12

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 286 (đoạn Vạn An, TP Bắc Ninh- cầu Đò Lo, huyện Yên Phong)

Hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân

TP Bắc Ninh và huyện Yên Phong

-Chiều dài: 15,05 km

-Cấp thiết kế: Đường cấp III đồng bằng (nền rộng 12, mặt rộng 11m) và đường đô thị (qua khu dân cư).

-Tốc độ TK 60-80 km/h.

 

480,71

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

13

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên huyện từ TL 281-Đê Hữu Đuống, đoạn thuộc địa phận huyện Gia Bình từ km 3+866,81-Km 8+419,93 và tuyến đường nhánh từ Km0+000-Km2+611,54

Đáp ứng nhu cầu giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Tổng chiều dài tuyến: 7164,66m; đường giao thông cấp IV đồng bằng; Bn=9m; Bm=7m; I mặt = 2%; ilề = 3%; mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, tải trọng trục Q=12T/trục; cường độ mặt Ey/c> 150 Mpa

109

BT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Ghi chú: Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phải đáp ứng nguồn vốn tại Điều 5 - Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ.Các tin khác: