Thứ hai, 31/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

3819

Đã truy cập :

32130431
Chính sách thu hút
 • Quản lý giám sát, hỗ trợ dự án FDI sau cấp phép – Một biện pháp hiệu quả tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  (11/05/2012 10:58:05 SA)
  Thực trạng đầu tư nước ngoài (FDI) và những đóng góp của FDI cho nền kinh tế tỉnh Bắc Ninh:

 • Bắc Ninh thu hút nhân tài
  (07/05/2012 8:41:58 CH)

  Nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những trọng điểm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội khi chuyển sang giai đoạn phát triển CNH-HĐH trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa về kinh tế.


 • Ưu tiên thu hút các dự án sạch, công nghệ cao
  (18/04/2012 2:37:36 CH)

  Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 348 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (CNĐT) với tổng vốn đầu tư đăng ký 4120, 11 triệu USD đã và đang đi vào hoạt động. Riêng quý I-2012, đã cấp GCNĐT mới cho 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 156,21 triệu USD, cấp GCN hoạt động cho 1 chi nhánh và 1 văn phòng giao dịch, tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh trong Quý I là 157,31 triệu USD. Đây là những con số đáng mừng trong điều kiện kinh tế suy thoái.


 • Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
  (05/04/2012 9:08:50 CH)
  Việt Nam đã mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ nhiều năm qua. Vốn FDI ngày càng đóng vai trò to lớn, trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế đất nước. Việc củng cố, tăng cường và nâng cao hiệu quả của dòng vốn FDI vào Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay.

 • Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút FDI
  (26/03/2012 1:42:38 CH)

  Bắc Ninh đã đứng trong tốp 13 tỉnh, thành phố cả nước tự cân đối ngân sách và có phần điều hòa về Trung ương với mức thu năm 2011 đạt 7.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 2.000 USD.


 • Định hướng thu hút nguồn vốn FDI giai đoạn 2011-2015
  (20/02/2012 8:55:46 CH)

  Trong năm 2010, thu hút FDI của tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 14 toàn quốc, thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ.


 • Bắc Ninh tiến hành công tác vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội
  (20/02/2012 8:33:57 CH)

  Thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành công tác vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


 • Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Bắc Ninh
  (10/02/2012 8:39:54 CH)
  Trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài được coi là một trong những biện pháp khai thác ngoại lực nhằm thúc đẩy nội lực để phát triển kinh tế-xã hội. Đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ có tính lâu dài, gắn liền với công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

 • Định hướng thu hút nguồn vốn FDI giai đoạn 2011-2015
  (08/07/2011 10:35:37 SA)

  Theo thống kê, Bắc Ninh đứng thứ 14 toàn quốc, thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong việc thu hút các doanh nghiệp FDI đến đầu tư. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố, là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ về môi trường kinh doanh. Trong giai đoạn 2011-2015 việc thu hút nguồn vốn FDI vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địạ phương, tuy nhiên, định hướng cho giai đoạn này là những dự án lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.


 • Hội tụ các yếu tố nền tảng hấp dẫn đầu tư và hướng tới tầm nhìn phát triển mới
  (06/06/2011 8:29:27 SA)
  Xúc tiến đầu tư theo quy trình đổi mới bao gồm các giai đoạn: Nâng cấp, đáp ứng về cơ sở hạ tầng cho nhà đầu tư; tiến hành cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư có tính cạnh tranh cao; xây dựng và quảng bá “thương hiệu địa phương” với những cam kết mạnh mẽ và thông điệp rõ ràng của lãnh đạo trong thực hiện chiến lược phát triển.
1/1