Thứ tư, 14/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

23710

Đã truy cập :

31215626
Các doanh nghiệp

Bộ GTVT tích cực triển khai công tác đổi mới, quản lý doanh nghiệp

4 tháng đầu năm 2012, toàn ngành GTVT đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ và đạt kết quả khả quan ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, một trong những công tác được Bộ GTVT đặc biệt chú trọng là tái cơ cấu, đổi mới, quản lý các doanh nghiệp...

Đổi mới doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 
Tái cơ cấu nhiều doanh nghiệp
Thời gian qua, lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì, họp thẩm định nhiều đề án tái cơ cấu - các tổng công ty Nhà nước. Trong đó có thể kể đến trường hợp của Tổng công ty Hàng không VN và hàng loạt các đơn vị lĩnh vực xây lắp như: Tổng công ty XD đường thủy, Tổng công ty XD Thăng Long, Tổng công ty XDCTGT 1, 6, 8. Trung tuần tháng 4/2012, Bộ GTVT đã có Văn bản 2818/BGTVT-QLDN báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận một số nội dung như: Chuyển đổi các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN và các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành thành doanh nghiệp; Hợp nhất Tổng công ty XDCTGT 4 và 5 thành một tổng công ty mới; Chuyển đổi các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ thuộc Tổng Cục ĐBVN về các tổng công ty XDCTGT.
Bên cạnh đó, cũng trong tháng 4/2012, Bộ GTVT đã có Văn bản 3126/BGTVT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các cơ chế tài chính cho Tổng công ty Hàng hải VN.
Vận tải hành khách tăng cao, hàng hóa chững lại
Bộ GTVT cho biết, trong 4 tháng vừa qua, sản lượng vận tải hành khách tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái và cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, sản lượng vận tải hàng hóa lại có chiều hướng chững lại do vận tải hàng hóa ngoài nước có mức sụt giảm xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, vận tải hành khách 4 tháng ước tính đạt 1,09 tỷ lượt khách, tăng 14,7% và 45,8 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, vận tải hàng hóa ước tính đạt 287,9 triệu tấn, tăng 11,1% và 66,2 tỷ tấn.km, giảm 5,1%. Trong đó, lĩnh vực đường biển, đường sắt có mức giảm cao nhất ở mức khoảng trên dưới 10%.
ATGT chuyển biến tích cực
Tình hình trật tự ATGT trong những tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cả 3 tiêu chí về TNGT đều giảm trên 17% so với cùng kỳ 2011. 4 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 3.660 vụ TNGT, làm chết 3.167 người và bị thương 2.712 người.
So với cùng kỳ năm trước giảm 922 vụ (-20,24%), giảm 694 người chết (-17,97%) và giảm 830 người bị thương (-23,43%). Trong khi đó, trong thời gian qua, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tiếp tục tăng nhanh. Chỉ 4 tháng đầu năm, số ô tô đăng ký mới lên đến 10.277 chiếc và mô tô là 197.807 chiếc, nâng tổng số phương tiện cơ giới đăng ký lưu hành tính đến nay lên khoảng 36.610.608 chiếc.
Giải ngân XDCB gặp nhiều khó khăn
Theo báo cáo của Bộ GTVT, trong 4 tháng đầu năm 2012 công tác thực hiện và giải ngân vốn XDCB gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tính đến đầu tháng 4/2012, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho một số dự án, các chủ đầu tư đang triển khai các công việc liên quan để Bộ Tài chính thông báo vốn. Dự kiến tháng 4/2012, khối lượng thực hiện thấp và mới đạt khoảng 1.000 tỷ đồng trên tổng số 6.995 tỷ đồng giao, mới đạt 14% và dự kiến giải ngân được 800 tỷ đồng, đạt 11,4% kế hoạch.
Đối với vốn ngân sách Nhà nước, toàn ngành thực hiện được 2.060 tỷ đồng trên tổng số 7.319 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 28,2%, giải ngân 2.018 tỷ đồng, đạt 27,6%, bao gồm cả hoàn ứng 300 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, các dự án ODA vốn nước ngoài thực hiện 1.342 tỷ đồng, giải ngân 1.113 tỷ đồng, đạt hơn 29%. Vốn đối ứng thực hiện 470,3 tỷ đồng, giải ngân hơn 384 tỷ đồng, đạt 16,7% kế hoạch giao. Với các dự án vốn trong nước, tính đến hết tháng 4/2012 đã thực hiện được hơn 229 tỷ đồng trên tổng số 835 tỷ đồng được giao, giải ngân 208 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch.
Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng văn bản QPPL
Thời gian tới, Bộ GTVT chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt mọi mặt công tác trong ngành, từ XDCB đến vận tải, ATGT, quản lý kết cấu hạ tầng, phòng chống lụt bão. Trong đó, công tác xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, các đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được đặc biệt chú trọng. Theo chương trình công tác, tháng 5/2012, Vụ ATGT phải hoàn thiện dự thảo để Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không. Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu để Bộ trình Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Vụ ATGT và Tổng Cục ĐBVN phối hợp làm việc cụ thể và thống nhất với các địa phương liên quan về vị trí các trạm kiểm soát tải trọng xe để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm kiểm soát tải trọng xe và đề án tổng thể kiểm soát tải trọng xe.


Theo giaothongvantai.com.vn