Chủ nhật, 04/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

16893

Đã truy cập :

30850837
Tin tức sự kiện - Thông tin chỉ đạo, điều hành

(Lược trích Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VXII nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh) 12/12/2011 9:32:20 CH

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành chương trình làm việc.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết các vị đại biểu đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những khó khăn, thuận lợi, những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh thống nhất nhận định:
 
Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được kết quả cao, toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng và chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được  giữ vững và tăng cường. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Sự điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp tập trung và quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của HĐND có bước đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, nhất là hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, Nghị quyết chuyên đề sát với thực tiễn và đòi hỏi của sự phát triển và nguyện vọng của cử tri.
 
Những thành tựu trên là kết quả của sự quyết tâm, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, của các cấp, các ngành trong năm qua.
 
 Tuy nhiên, tình hình và kết quả năm qua còn bộc lộ những hạn chế, bất cập cùng với những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho các cấp, các ngành, mỗi địa phương, đơn vị cơ sở phải sớm khắc phục, sửa chữa với quyết tâm chính trị cao, cả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý.
 
Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn, HĐND tỉnh nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và các Nghị quyết quan trọng khác thông qua kỳ họp. Thực hiện các mục tiêu, Nghị quyết trên góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương Ba (khóa 11), Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012, Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hoá - xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015.
 
Kỳ họp đã dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nghe các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời chất vấn về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ, mục tiêu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách; vấn đề môi trường...; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khu vực Bắc Ninh và đồng chí Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí.
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của các ngành khối nội chính, các báo cáo đã góp phần đánh giá và khẳng định những thành tựu, tiến bộ mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
 
Thực hiện quy chế làm việc của HĐND tỉnh, kỳ họp lần thứ tư này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, phát biểu ý kiến phản ánh đầy đủ các kiến nghị của cử tri tới kỳ họp, thể hiện trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, tình cảm, nguyện vọng của cử tri.
 
Dự báo năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, tác động tiêu cực đến kinh tế tỉnh ta. Song với thành tựu đạt được năm qua và những lợi thế, tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, chúng ta phấn đấu vượt qua những khó khăn, khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012, với tinh thần quyết tâm cao. Ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm một số vấn đề chủ yếu sau:
 
Một là, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo đà để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015.
 
Hai là, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012.
 
Ba là, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết những kiến nghị của cử tri và các nội dung đại biểu chất vấn tại kỳ họp; tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã báo cáo trước HĐND tại kỳ họp này, các Nghị quyết của Kỳ họp.
 
Bốn là, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh  báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 
Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2012 rất nặng nề, HĐND tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, toàn diện, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.


N-S


Các bài mới:
Các bài đã đăng: