Thứ hai, 05/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

515

Đã truy cập :

30883997
Tin tức sự kiện - Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Dự án trạm bơm Phù Khê I 23/12/2011 9:45:35 SA

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Dự án trạm bơm Phù Khê I

Ngày 01.12.2011, tại Văn phòng UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện dự án trạm bơm Phù Khê I. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Bắc Đuống, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Quang…


Sau khi nghe UBND thị xã Từ Sơn báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Dự án trạm bơm Phù Khê I, ý kiến của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các thành viên tham gia Hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến và kết luận như sau:


1. Đồng ý thay đổi vị trí xây dựng trạm bơm Phù Khê I sang chỗ mới (nơi quy hoạch vườn hoa thuộc dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ làng nghề, xã Phù Khê do Công ty TNHH Nhật Quang làm chủ đầu tư) diện tích khoảng 1.500m2.


2. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn và các cơ quan liên quan hoàn trỉnh hồ sơ bổ sung Dự án trạm bơm Phù Khê I trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ làng nghề xã Phù Khê do Công ty TNHH Nhật Quang làm chủ đầu tư theo quy định.


4. Công ty TNHH Nhật Quang có trách nhiệm triển khai việc đắp đê quai để bảo vệ trạm bơm Phù Khê I theo quy định.


Vậy thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UNND tỉnh để các cơ quan biết thực hiện./.
Các bài mới:
Các bài đã đăng: