Thứ ba, 13/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

21711

Đã truy cập :

31213627
Tin tức sự kiện -

Bắc Ninh tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 29/02/2012 11:09:46 SA

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng.

Với 29 tuổi đời, 12 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có hơn 13 năm hoạt động cách mạng và hơn 2 năm làm Tổng Bí thư. Đồng chí đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học vô cùng quý giá về tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần tự phê bình và phê bình, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế phong phú với lý luận khoa học, giữ vững mối quan hệ máu thịt với quần chúng nhân dân.
 
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2012), Tỉnh ủy Bắc Ninh đã lên Kế hoạch số 13-KH/TU về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đây là dịp để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh thể hiện sự kính trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
 
Theo đó, một số nội dung hoạt động được tổ chức thực hiện trong Lễ kỷ niệm  như: đẩy mạnh tuyên truyền, học tập về thân thế, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư tại Thành phố Bắc Ninh với quy mô cấp quốc gia; tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng- Giá trị lý luận và thực hiện”; đầu tư xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp các công trình thuộc khu di tích Nguyễn Văn Cừ tại thị xã Từ Sơn và Thành phố Bắc Ninh.
 
Đồng thời, Tỉnh Đoàn TNCSHCM chủ trì, phối hợp với Sở giáo dục – Đào tạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bản tỉnh; tổ chức chương trình về nguồn nhằm giáo dục truyền thống, kết nạp đoàn viên, hội viên nhân ngày kỷ niệm.


(T.D-CTTĐT BN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: