Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

19641

Đã truy cập :

31119599
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Ký giao ước thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2012 29/02/2012 9:30:16 CH

Ngày 29- 2, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2012. Khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh có 6 cơ quan, đơn vị, do Tỉnh đoàn làm Trưởng Khối.

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2012
Tại hội nghị, các thành viên trong Khối tập trung thảo luận, thống nhất thực hiện các nội dung thi đua. Theo đó, các cơ quan chủ động tham mưu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức có hiệu quả và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể phát động.
 
Động viên cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Phấn đấu năm 2012, các cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể của cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc, 100% đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…


(M.P)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: