Chủ nhật, 11/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

407

Đã truy cập :

31137810
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Ký kết phối hợp hoạt động văn hóa, thể thao giai đoạn 2012-2016 01/03/2012 4:24:56 CH

Ngày 29-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 10 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN, Liên đoàn lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, các Hội: Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Nông dân.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết với đại diện Hội Người cao tuổi.
Giai đoạn 2005-2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tích cực, chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng, thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiến tạo diện mạo mới trong đời sống văn hóa xã hội của tỉnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển toàn diện từ cơ sở đến cấp tỉnh.
 
Tại hội nghị,  các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung về phương hướng, kế hoạch hoạt động thời gian tới: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chỉ đạo, quản lý hoạt động giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh nhằm tổ chức, vận động, tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ và luyện tập TDTT từ cơ sở; phấn đấu mỗi năm, từng ngành, đoàn thể, đơn vị tổ chức ít nhất 1 giải thi đấu thể thao và 1 cuộc thi biểu diễn văn nghệ; tăng cường sự phối hợp thực hiện thắng lợi “Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015”.
 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động văn hóa, TDTT thời gian qua. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa, đưa sự nghiệp văn hóa, TDTT của tỉnh có những bước phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo. Từng ngành, đơn vị cần chú trọng vận động cán bộ, công chức của đơn vị mình chung tay, hưởng ứng tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ trong quần chúng nhân dân…Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền đậm nét về các hoạt động văn hóa và TDTT diễn ra trên địa bàn tỉnh. 


BBN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: