Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

3206

Đã truy cập :

31129018
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Quế Võ ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới'' 05/03/2012 10:02:35 SA

Huyện Quế Võ vừa tổ chức sơ kết một năm xây dựng nông thôn mới và ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “ Quế Võ chung sức xây dựng nông thôn mới’' giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020.

Cùng với việc xây dựng và triển khai kế hoạch một cách cụ thể, huyện Quế Võ đã thành lập Ban chỉ đạo cũng như phân công cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Ngoài đơn vị điểm là xã Phượng Mao đang trong giao đoạn chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí theo quy định, 19 xã còn lại, ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo, đã hoàn thành quy hoạch và có quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới ở 19 xã giai đoạn 2012-2020, toàn huyện có 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Tuy nhiên, qua 1 năm xây dựng nông thôn mới, vẫn tồn tại một số hạn chế: tiến độ lập dự án cũng như xây dựng một số hạng mục ở xã điểm còn chậm, các xã chưa chủ động trong việc huy động và tạo vốn đổi ứng để xây dựng công trình. Thời gian tới, huyện Quế Võ tập trung chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, tăng cường công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tới mọi tầng lớp nhân dân; huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các tiêu chí chưa đạt. Ngoài đơn vị xã Phượng Mao, tiếp tục phấn đấu 3 xã: Phương Liễu, Việt Hùng và Phù lãng sẽ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào: “Quế Võ chung sức xây dựng nông thôn mới’ giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020.


Văn Học - Đài PT Quế Võ


Các bài mới:
Các bài đã đăng: