Chủ nhật, 30/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

2264

Đã truy cập :

32085353
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Kết quả khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 05/03/2012 2:19:53 CH

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát tăng cao đã có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Gia Bình, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân trong huyện,với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống, kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đai hóa. Tổng sản phẩm (GDP) năm 2011  tăng 12,5%, trong đó: ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,5%; công nghiệp tăng 17,2%. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trong năm 2011 ước đạt 327,28 tỷ đồng đạt 106,16% KH đạt 116,4%CK. Hiện nay, toàn huyện có 5 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp (TTCN), 40 doanh nghiệp và 2.810 hộ cá thể đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho gần 8.380 lao động.
Hiện có 60 dự án đầu tư trên địa bàn huyện đã, đang triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư và lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, bồi thường GPMB với tổng diện tích khoảng 75,89 ha. Nhiều dự án, công trình quan trọng đang được triển khai thực hiện như: Dự án Cầu vượt Sông Đuống, dự án xây dựng khu du lịch sinh thái Thiên Thai, dự án khu công nghiệp Gia Bình, dự án khu nhà ở và dịch vụ xã Nhân Thắng, dự án xây dựng trường THCS chất lượng cao Lê Văn Thịnh…Hạ tầng nông nghiệp và nông thôn tiếp tục được ưu tiên đầu tư gắn liền với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện Đề án "dồn điền đổi thửa" đất canh tác ở 6 thôn còn lại, đưa tổng số toàn huyện có 64/64 thôn thực hiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu KH. Nhiều hạng mục công trình giao thông, đê điều nông thôn đã được triển khai tu bổ, sửa chữa và xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Văn hóa - Xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Tuyên truyền tốt cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn. 56/74 thôn đạt tiêu chuẩn “Làng văn hóa”(tăng 10 làng so với năm 2010); 64/74 cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hoá” (tăng 2 cơ quan so với năm 2010) và 5 xã đạt tiêu chuẩn “Xã văn hoá”. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên. Hoàn thành việc xây dựng trường chuẩn quốc 100% trường THCS, trở thành huyện đầu tiên trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu quan trọng này), đồng thời hoàn thành chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm 2,88% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2010. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức đào tạo mới được 19 lớp dạy nghề ngắn hạn với 580 học viên. Làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ cộng đồng, công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; công tác thông tin, truyền thông, giáo dục và vận động về dân số - KHHGĐ đạt hiệu quả quan trọng, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 15%, giảm 0,8% so CK.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện đảm bảo ổn định, không có điểm nóng phức tạp xảy ra. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt và giải quyết được những vấn đề vướng mắc của nhân dân trong các lĩnh vực. Đặc biệt, huyện đã thành lập và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại tại huyện và thị trấn đã phát huy hiệu quả, giảm bớt các thủ tục phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chế tài; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật.
Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn đạt kết quả quan trọng. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, kiện toàn đầy đủ, chất lượng các chức danh HĐND, UBND từ huyện đến cơ sở với tín nhiệm cao, tạo sức mạnh, niềm tin cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện cho giai đoạn phát triển mới.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, các cấp các ngành cũng cần nhìn nhận đánh giá khách quan những điểm còn tồn tại: tiến độ thực hiện một số dự án XDCB và đầu tư vào địa bàn, công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chậm và gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý trên một số lĩnh vực còn bị buông lỏng như vấn đề tập kết vật liệu, gây ảnh hưởng đến các công trình PCLB; tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông vẫn còn diễn ra phức tạp; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, gây ô nhiễm, cản trở, mất mỹ quan ở nhiều nơi; việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội, công tác quản lý văn hóa ở một số nơi chưa đi vào nề nếp, đúng quy định; hoạt động tội phạm, TNXH, trên một số lĩnh vực còn diễn ra phức tạp, đặc biệt một số loại tội phạm mới như hoạt động kiểu xã hội đen, tín dụng đen đã xuất hiện trên địa bàn chưa được ngăn chặn kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, nên đã gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo duy trì trật tự an toàn xã hội…
Những kết quả, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội sẽ là tiền đề quyết định để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện Gia Bình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.


Gia Toản- Đài PT Gia Bình


Các bài mới:
Các bài đã đăng: