Thứ hai, 05/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

13972

Đã truy cập :

30894979
Tin tức sự kiện - Kinh tế

Thẩm định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2012 08/03/2012 10:20:46 CH

Hội đồng Khoa học tỉnh vừa hoàn thành việc thẩm định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2012.

Trồng rau an toàn trong nhà lưới là xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững
Theo đó có các đề tài, dự án được phê duyệt tập trung trong lĩnh vực điều tra cơ bản, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Các đề tài trọng tâm: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng các chương trình du lịch nhằm khai thác, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tỉnh Bắc Ninh; Khảo nghiệm, trình diễn lựa chọn một số giống lúa mới; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của quá trình biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Giải pháp nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ tuyển dụng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh; Phân tích hiệu quả kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ rau an toàn theo hướng GAP….
 
Hội đồng Khoa học tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tổ chức ký hợp đồng với những đơn vị thực hiện đề các đề tài, dự án sớm được triển khai nghiên cứu.


(T.U-BBN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: