Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

5671

Đã truy cập :

31131483
Tin tức sự kiện -

Thành lập 5 tiểu ban phục vụ Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh 08/03/2012 10:22:06 CH

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Ninh (1997 -2012), Ban tổ chức Lễ kỷ niệm đã thành lập 5 tiểu ban giúp việc: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; Tiểu ban an ninh trật tự; Tiểu ban cơ sở vật chất, y tế và môi trường; Tiểu ban lễ tân và hậu cần.

Trong đó, Tiểu ban nội dung có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung tại Lễ mittinh kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật chào mừng 15 năm tái lập tỉnh.
 
Tiểu ban thông tin tuyên truyền chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động cổ động trực quan về Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, quốc gia và quốc tế.
 
Tiểu ban an ninh trật tự triển khai tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ an toàn các hoạt động trong  quá trình diễn ra chương trình Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh.
 
Tiểu ban cơ sở vật chất, y tế và môi trường chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ liên quan về hạ tầng cơ sở, hội trường, cảnh quan môi trường thành phố, đảm bảo sáng -xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đảm bảo công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trong Lễ kỷ niệm.
 
Tiểu ban lễ tân và hậu cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lễ tân, khánh tiết, đưa, đón đại biểu, quà tặng đại biểu … phục vụ chương trình 15 năm tái lập tỉnh.
 
Để hoàn thành đồng bộ các nội dung của Chương trình Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong mỗi tiểu ban và giữa các tiểu ban  trong việc thực hiện và giải quyết những khó khắn vướng mắc.


(T.D - CTTĐT)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: