Thứ sáu, 28/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

20128

Đã truy cập :

32005641
Tin tức sự kiện - Kinh tế

Hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cấp xã vào cuối năm 2012 12/03/2012 3:45:49 CH

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới Vũ Văn Ninh yêu cầu, các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã để hết năm 2012 cơ bản hoàn thành công tác này.

Ngoài thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, các địa phương tập trung hướng dẫn triển khai quy hoạch cấp xã trên địa bàn theo hướng phát huy vai trò chủ thể của người dân và chính quyền cấp xã, bảo đảm chất lượng, nội dung đồ án quy hoạch, chú ý đến quy hoạch sản xuất để bảo đảm tính bền vững của xây dựng nông thôn mới. Các bộ, ngành được phân công cần chủ động giúp các địa phương trong công tác quy hoạch.

Tính đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Các địa phương đã giải ngân hơn 3.310 tỷ đồng vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; dành gần 112 tỷ đồng cho xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tăng thu nhập cho người dân.


Theo hanoimoi.com.vn


Các bài mới:
Các bài đã đăng: