Thứ sáu, 09/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

32968

Đã truy cập :

31081219
Tin tức sự kiện - Chính trị

Văn phòng Tỉnh uỷ đoàn kết, sáng tạo, chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 13/03/2012 11:23:37 SA

Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, ngay trong tháng 1-1997 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã ra quyết định thành lập Văn phòng Tỉnh uỷ, quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh uỷ làm cơ sở để sớm ổn định tổ chức, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Tỉnh uỷ: giúp Tỉnh uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp uỷ; nguyên tắc, chế độ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.
 
Từ năm 1997 đến nay, Văn phòng Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất do cấp uỷ giao cho. Đã nghiên cứu, đề xuất Chương trình công tác các khóa của Ban Chấp hành, chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc các nhiệm kỳ. Tham mưu giúp lãnh đạo Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm túc chương trình đã đề ra bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội-an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở địa phương. Thực hiện thẩm định, thẩm tra các đề án, báo cáo của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ. Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh uỷ; tham mưu và phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy đón tiếp chu đáo các đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh.
 
Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giúp Ban Thường vụ thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, cụ thể hóa một số chủ trương của Tỉnh uỷ về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác nội chính; xây dựng một số đề án, chương trình hành động, biên tập văn bản chỉ đạo do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao; phối hợp thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
 
Với sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích công tác được cấp uỷ ghi nhận trong 15 năm qua, Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Văn phòng Trung ương Đảng, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
 
Do có những thành tích xuất sắc trong công tác, Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã và đang ra sức thi đua đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành tỉnh công nghiệp và thành phố trực thuộc Trung ương. Trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp trên các lĩnh vực, từng bước chuyên môn hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của cấp uỷ các cấp. Thực hiện tốt chương trình “tin học hóa các hoạt động của cơ quan Đảng”. Thực hiện quy trình làm việc theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tiếp tục củng cố và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ và năng lực của mỗi cá nhân. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đưa mọi hoạt động của Văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp.
 
Phát huy truyền thống của Văn phòng cấp uỷ Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác, đóng góp tích cực vào việc giúp lãnh đạo cấp uỷ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Trương Tiến Yên


Các bài mới:
Các bài đã đăng: