Thứ tư, 07/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

5666

Đã truy cập :

30970949
Tin tức sự kiện -

Lĩnh vực tài chính ngân sách trưởng thành vượt bậc 19/03/2012 3:13:19 CH

Sau 15 năm phấn đấu, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực tài chính ngân sách của tỉnh mà nòng cốt là ngành Tài chính, Thuế có sự phát triển vững chắc. Thu ngân sách tăng cao liên tục suốt 15 năm qua.

Thu đúng, thu đủ nguồn thu đã có. Thu thuế, phí, lệ phí (gọi tắt là thuế) bao nhiêu tuỳ thuộc đối tượng chịu thuế nhiều hay ít và chính sách huy động (luật) vào đối tượng đó. Kết quả thu lệ thuộc chất lượng quản lý của cơ quan được phép thu, cùng ý thức trách nhiệm thi hành luật của chủ đối tượng chịu thuế. Đã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì lợi nhuận là mục tiêu cao nhất, do vậy việc tránh né nộp thuế, chậm nộp, dây dưa, chây ỳ có hằng hà sa số cách thức để các đối tượng sử dụng. Có cách làm lộ liễu thô thiển, nhưng có loại tinh vi luồn lách. Việc phát hiện để tìm ra số thực, cần có bản lĩnh nghiệp vụ với sự công tâm cao. Việc kiểm tra, kiểm soát phải tinh tường. Ngành thuế, hải quan, thanh tra, tài chính, quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã làm khá tốt cả 3 khâu: tiền kiểm, đương kiểm và hậu kiểm. Trung bình mỗi năm hàng chục ngàn vụ việc thiếu thuế được phát hiện, truy thu nhiều tỷ đồng góp phần lành mạnh hóa thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh.
 
Tích cực nuôi dưỡng nguồn thu ở tất cả các thành phần kinh tế. Điều này được thể hiện ngay trong khi thiết kế chính sách thuế. Mức độ huy động thuế vừa đáp ứng thông lệ quốc tế vừa phù hợp với khả năng đóng góp của dân, đảm bảo để trong điều kiện bình thường thì các lợi ích: người sản xuất, nhà nước đều tương đối thoả đáng. Những ưu đãi: miễn, trừ, giãn thuế được thực hiện công khai minh bạch (ở vùng khó khăn, ở ngành nghề được ưu đãi, những ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính thế giới, những thiệt hại do thiên tai…) đã hỗ trợ đắc lực cho cơ sở vượt qua khó khăn để trụ vững và đi lên. Dấu ấn tác nghiệp ngân sách tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện rất rõ nội dung này.
 
Kích thích doanh nghiệp đầu tư mới, đầu tư bổ sung mở mang sản xuất kinh doanh để tăng thu. Với nhịp độ tăng trưởng GDP trên 10% năm trong 15 năm liên tục, quy mô sản xuất tỉnh ta lớn nhanh ở mọi khu vực là cơ sở để nguồn thu ngân sách tăng cao. Năm 1997 thu ngân sách trên 160 tỷ thì năm 2011 đã xấp xỉ 7.000 tỷ đồng.
 
Thực hiện sáng tạo chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đơn vị điều hành Ngân sách tỉnh đã tham mưu đề xuất, vận dụng linh hoạt chế độ chính sách để tạo nguồn thu từ các cơ sở sự nghiệp, các đơn vị gán thu bù chi, các hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách các cấp.
 
Trong khuôn khổ thể chế cho phép, ngân sách tỉnh tích cực vận dụng các hình thức vay, ứng trước vốn ngân sách cấp trên để dồn sức hoàn thành dứt điểm các mục tiêu trọng yếu. Hiệu quả là nhiều dự án, đề án nhanh chóng đưa vào khai thác tạo ra chu kì phát triển cao, nổi bật là việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội của tỉnh tương đối hoàn chỉnh, hiện đại.
 
Ngân sách tỉnh làm tốt đầu mối lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu của các bộ ngành (y tế, giáo dục, nông nghiệp, khoa học…) để cùng với nội lực tăng thêm khả năng đáp ứng các yêu cầu cấp thiết.
 
Trước những áp lực của nhu cầu, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế. Ngân sách tỉnh đã bình tĩnh tham mưu, giúp tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt hàng loạt các biện pháp ổn định giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, giảm thiểu lạm phát, mau chóng phục hồi sản xuất với chu kỳ cao hơn, nổi bật là các làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã lấy lại được phong độ tăng trưởng cao.
 
Thu ngân sách tỉnh có tiến bộ vượt bậc ở cơ cấu thu. Trước đây nguồn thu chủ yếu tập trung vào vài đơn vị (thuốc lá, kính) sau khi nhà nước miễn thuế nông nghiệp cho nông dân, ngành thuế đã bám sát diễn biến kinh tế, chú trọng toàn diện mọi nguồn công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu. Nhờ đó phần được điều tiết cho tỉnh thụ hưởng tăng lên. Chính vì thế tỉnh ta ngay trong năm 2011 đã tự cân đối được chi thường xuyên (năm 1997: trung ương trợ cấp chi thường xuyên cho tỉnh tới 60% nhu cầu) về đích trước dự kiến là 2015. Thu ngân sách tăng cả về mức bình quân, về tỷ lệ so với GDP, hạn chế thất thu, đọng thu.
 
Kết quả thu đã đưa tỉnh ta vào nhóm ít tỉnh có số thu 7.000 tỉ/năm không xa nữa dự báo 2015 chúng ta sẽ đạt và vượt 10.000 tỉ/năm.
 
Hệ thống thu trưởng thành vượt bậc về tổ chức, về con người với nòng cốt là ngành thuế đã hoàn thiện tổ chức, mạng lưới trang bị công cụ hiện đại, đồng bộ, áp dụng tốt các tiến bộ công nghệ thông tin, mọi yêu cầu cập nhật chính sách, lưu trữ hồ sơ dữ liệu, trao đổi, đàm thoại, kê khai, nộp thuế… đều được giải quyết nhanh gọn, chính xác. Các đối tượng nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế hài lòng với phong cách, chất lượng công tác của ngành.
Vậy là thu ngân sách đã phản ánh đúng bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh ta, thật đáng tự hào.
 
Chi ngân sách tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Từ chỗ thiếu, ăn đong, bấp bênh, bị động, sau 15 năm ngân sách tỉnh đã chủ động trong cân đối mà biểu hiện là: Đảm bảo nguồn ngân sách đủ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công cuộc kiến thiết tỉnh ta với những mục tiêu bao trùm có thể thấy cung đường đi lên: 1997-2000: ổn định tổ chức, khôi phục kinh tế; 2001-2005: phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư; 2006-2010: thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đưa vào khai thác những nỗ lực đầu tư trước đó, đảm bảo an sinh xã hội chống suy thoái, lạm phát. Ngành tài chính góp phần đắc lực trong những thành công của tỉnh thông qua các biện pháp tạo nguồn tổng lực cho phép.
 
Tiến bộ vượt bậc trong định hướng, cơ cấu chi. Chi ngân sách bao trùm mọi lĩnh vực về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, dự trữ, dự phòng, các nhu cầu đã được dự báo và cả đột biến. Nghệ thuật bố trí chi theo định mức, theo tỉ trọng, cơ cấu hợp lý sẽ đồng nghĩa với quản lý chặt chẽ chi tiêu vừa để các đơn vị thụ hưởng chủ động chi vừa giúp ngân sách tập trung vào mục tiêu lớn.
 
Tăng cường phân cấp ngân sách, giải quyết tốt quan hệ điều tiết từng nội dung thu theo 3 cấp ngân sách (xã, huyện, tỉnh) ứng với tổng thu, chi của từng cấp. Kết quả là: mỗi cấp được tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm. Ngân sách tỉnh điều phối có hiệu lực đòn bẩy tài chính vì nhiệm vụ chung.
 
Ngân sách tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách.
 
Mỗi năm hàng ngàn cuộc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, thanh tra, kiểm toán, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định xã hội, thực hiện công bằng xã hội.
 
Những công việc trọng điểm đột phá, khuyến khích như: xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, nứa lá tạm bợ, xây dựng nông thôn mới. Hoặc những việc cần hạn chế: vật giá, lạm phát, chi tiêu công… đều được ngân sách tỉnh chủ động đề xuất, chủ đạo thực hiện.
 
Ban hành những quy định trong thẩm quyền hoặc đề xuất để tỉnh ra các văn bản xung quanh việc quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính như: quy định quản lý tài chính dân cư, quy định về gán thu bù chi, quy định về bảo lãnh tín dụng, quy định về các loại hình bảo hiểm, quy định về chế độ đầu tư khoa học, ưu đãi đầu tư đối với các cơ sở, các chế độ đối với cán bộ thôn, xã v.v…
 
Quản lý tốt hệ thống kế toán trưởng doanh nghiệp, cán bộ tài chính xã bằng nhiều hình thức, nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ tài chính. Đã xuất hiện một số cán bộ trình độ trên đại học có chất lượng cao, làm đầu đàn trong chuyên môn, có uy tín và ảnh hưởng tới đồng nghiệp. Nhiều cán bộ trẻ tiếp nhận nhanh, vững vàng kiến thức đa dạng tổng hợp giúp cho các cấp lãnh đạo điều hành ngân sách, điều hành tài chính trong đơn vị tốt hơn trước. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng cao.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách.
 
Là ngành giữ vai trò đầu mối, giữ gìn kỷ cương tài chính, hệ thống tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn chịu nhiều áp lực, là sự khởi đầu, điểm kết thúc trong việc thực hiện dự toán thu chi. Trong nền kinh tế thị trường, điều hành thu chi ở các cơ sở, với những xô đẩy, mâu thuẫn về kinh tế, lãng phí, thất thoát, tham nhũng, bất bình đẳng, xung đột. Ngành tài chính được tiếp và phải có tiếng nói quan trọng bởi chức năng nhiệm vụ được giao. Vì thế cải cách hành chính, thực hiện 1 cửa đơn giản thủ tục, giải quyết nhanh, chính xác, đúng luật đã được toàn ngành quan tâm thực hiện tốt, được lãnh đạo, nhân dân hoan nghênh. Là cơ quan chức năng tổng hợp, hệ thống tài chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, đã có những thành tựu đáng tự hào. Tuy vậy để vươn đến tỉnh công nghiệp, thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh còn rất nhiều việc phải làm. Hệ thống tài chính sẽ phải nỗ lực hơn nữa, phải sớm khắc phục những hạn chế về thu, chi, quản lý ngân sách.
 
Khẩn trương nâng cao tài đức, tài nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tài chính ngân sách. Hơn bao giờ hết cán bộ tài chính phải am hiểu không chỉ luật lệ tài chính, kế toán, ngân sách mà còn phải nắm được những nội dung trọng yếu của kinh tế vĩ mô, vi mô, phải làm tốt công tác dân vận mới đưa được luật vào cuộc sống có hiệu quả, hữu ích cao. Cán bộ tài chính trước hết phải liêm chính, tận tụy, quyết không để xảy ra những sai sót, sa sút phẩm chất đạo đức, phấn đấu có nhiều cán bộ có trình độ cao về chuyên môn đủ sức quản lý kinh tế đối nội, đối ngoại.
Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước các cấp. Tạo ra mối đồng thuận trong toàn dân. Vừa làm công tác tuyên truyền, tư vấn phổ biến pháp luật, vừa đấu tranh chống lại mọi biểu hiện làm trái luật thuế, luật ngân sách và các chính sách pháp luật khác.
 
Tham mưu đắc lực hơn nữa giúp tỉnh ban hành những chính sách quy định nhằm ứng phó tốt hơn mọi biến thiên về kinh tế-xã hội, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Khơi luồng vốn, tập trung dồi dào nguồn lực thoả mãn yêu cầu kiến thiết.
 
Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Phấn đấu mỗi đơn vị kinh tế, mỗi đơn vị thụ hưởng ngân sách được kiểm tra 1 lần/năm nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn sai phạm biểu dương những gương tốt để có một môi trường lành mạnh về kinh tế-xã hội.
 
Tương lai rất sáng sủa, đã sẵn có đường lối đúng, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo, đã có nhiều bài học kinh nghiệm và truyền thống tự hào, ngành tài chính ngân sách sẽ có những đóng góp sâu sắc vào công cuộc đổi mới, kiến thiết tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp văn minh.


Theo BBN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: