Chủ nhật, 30/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

23106

Đã truy cập :

32107645
Tin tức sự kiện - Tin tức trong tỉnh

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong quản lý đất đai 20/03/2012 9:30:00 SA

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phiên họp thảo luận và thông qua một số nội dung: Tờ trình về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn; Báo cáo tổng kết Nghị quyết T.Ư 7 khóa IX về tiếp tục đổi chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ; Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015); Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tài chính thôn; Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra các dự án chậm đầu tư, chậm sử dụng đất; Dự thảo chương trình thực hiện một số vấn đề về an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Thực trạng và giải pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài và thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra; Báo cáo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. 
 
Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Báo cáo tổng kết Nghị quyết T.Ư 7 khóa IX về tiếp tục đổi chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường xây dựng lại bố cục, bổ sung phần phương hướng, mục tiêu: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, nhất là cấp thôn xã trong quản lý đất đai; phát huy vai trò của đơn vị chủ quản; thực hiện tốt các Nghị quyết về quản lý đất đai; tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, giải quyết dứt điểm những khiếu kiện về đất đai. Phần đánh giá chung, bổ sung những hạn chế về tình trạng bán đất trái thẩm quyền, sử dụng không đúng mục đích, hiệu quả sử dụng đất không cao…
 
Dự thảo chương trình thực hiện một số vấn đề về an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Để đến cuối 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2% (chuẩn nghèo năm 2011), có 50% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí Nông thôn mới, có 30.000 người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 30.000 lao động; đến năm 2020 thu nhập bình quân hộ nghèo tăng lên 3,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm, 35.000 người được hưởng trợ giúp xã hội, mỗi năm đào tạo nghề cho 32.000 lao động… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất thêm các mục tiêu, các chính sách an sinh xã hội; phần giải pháp thực hiện, bổ sung sự tăng cường lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và ổn định xã hội. Đối với các cơ chế, chính sách mới của T.Ư về bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh sẽ thực hiện ngay khi các quyết định có hiệu lực; về kinh phí hỗ trợ cần phải có lộ trình triển khai theo giai đoạn, phù hợp với nguồn lực của tỉnh…
 
Về thực hiện thí điểm xây dựng NTM, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 8 xã điểm cơ bản thực hiện xong trong năm 2012 và điều chỉnh mục tiêu các xã hoàn thành xây dựng NTM đến năm 2015 xuống còn 30%; 4 xã chưa có quy hoạch chung phải hoàn thành trong tháng 5-2012; các ngành chức năng rà soát các đồ án quy hoạch, nếu không phù hợp với mục tiêu trước mắt và lâu dài cần phải chỉnh sửa; các xã chọn công trình, ưu tiên làm trước bảo đảm nguồn vốn tập trung; kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, tổ tư vấn và phải hoạt động thường xuyên; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương xây dựng NTM.
 
UBND tỉnh cũng đã thông qua Đề án xây dựng mô hình “một cửa” hiện đại; Đề án điều chỉnh mức thu phí qua phà Đông Xuyên; Sửa đổi, bổ sung Quy định, chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh.


(Đ.A-BBN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: