Thứ sáu, 09/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

18414

Đã truy cập :

31066665
Tin tức sự kiện - Xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 21/03/2012 10:17:25 SA

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và các thông tin đại chúng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012, theo Quyết định số 431/QĐ-BTTTT ngày 16/03/2012.

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính xác theo hình thức và nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông, thực hiện có trọng tâm, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền, phổ biến; phát huy sự chủ động sáng tạo và nỗ lực huy động sự tham gia, đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, để việc triển khai thực hiện các công tác được toàn diện và đa dạng về hình thức, thống nhất về nội dung.
 
Bên cạnh đó, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được cụ thể hóa theo một số nội dung trọng tâm như: Biên soạn, in ấn và phát hành các ấn phẩm về hỏi đáp pháp luật các lĩnh vực bưu chính, viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ công chức thuộc Bộ và các Sở, biên soạn sổ tay nghiệp vụ pháp chế ngành. Đồng thời, phổ biến và giải đáp trực tiếp pháp luật chuyên ngành thông tin – truyền thông, các văn bản pháp luật do Quốc hội/Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, tập trung vào các luật: Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và pháp luật về phòng chống tham nhũng; Cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực Bộ quản lý, các giải đáp về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân.
 
Kế hoạch được giao cho Vụ Pháp chế xây dựng đề cương, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí cán bộ có đầy đủ năng lực tham gia phổ biến, giải đáp pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012, thẩm định nội dung kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ; tổ chức tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012.


(S.T - CTTĐT)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: