Thứ sáu, 09/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

28358

Đã truy cập :

31076609
Tin tức sự kiện - Kinh tế

Thanh tra tỉnh: Quý I, kiến nghị xử lý về kinh tế gần 700 triệu đồng 10/04/2012 11:22:27 CH

Trong Quý I- 2012, Ngành Thanh tra thực hiện tổng số 34 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội tại 73 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế (20 cuộc kết thúc và có kết luận).

Qua thanh tra phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền gần 700 triệu đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính các tập thể, cá nhân sai phạm đồng thời kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý trên các lĩnh vực được thanh tra.
 
Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), các cấp, ngành trong tỉnh tiếp được 987 lượt công dân (tăng 357 lượt so với cùng kỳ) đến KN,TC, kiến nghị phản ánh 426 vụ việc; có 18 đoàn đông người phản ánh 14 vụ việc; tiếp nhận được 547 đơn thư các loại. Qua nghiên cứu, phân loại đơn thư cho thấy có 48 đơn KN,TC thuộc thẩm quyền các cấp, giải quyết được 30/48 đơn thư KN,TC (đạt tỷ lệ 63%).
 
Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; triển khai thực hiện Thông tư 01 về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…
 
Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất và theo chuyên đề; đổi mới công tác tiếp dân; tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, khắc phục tình trạng đơn thư lòng vòng; giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC tồn đọng, kéo dài.
 


(BBN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: