Thứ hai, 05/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

585

Đã truy cập :

30884067
Tin tức sự kiện - Xã hội

Tỉnh ủy Bắc Ninh: Lãnh đạo công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2013 - 2018 11/04/2012 9:09:13 SA

(BNP) - Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức và hoạt động công đoàn trong việc phát huy vai trò, sức sáng tạo và những đóng góp của công nhân, viên chức, lao động trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp đạt kết quả tốt, ngày 3/4/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XV, đồng thời lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội. Chỉ thị cũng nêu rõ: Báo cáo tổng kết cần phải đánh giá đúng thực trạng tình hình và phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn các cấp trong 5 năm qua; khẳng định những bước trưởng thành và sự cống hiến của công nhân, viên chức, lao động; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.
 
Bên cạnh đó, Ban tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn các cấp ủy Đảng lãnh đạo tốt việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt, chú trọng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% ủy viên là nữ trong Ban Chấp hành công đoàn các cấp.
 
Về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo Công đoàn các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, đúng tiến độ và các nguyên tắc của Điều lệ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thời gian tiến hành Đại hội cơ sở từ tháng 4 đến tháng 8/2012; Công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố từ tháng 8 đến tháng 9/2012; Công đoàn cấp huyện, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh từ tháng 10 đến tháng 12/2012; cấp tỉnh vào tháng 1/2013.
 
Về công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền về vai trò của Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, những tổ chức công đoàn điển hình, những gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, người lao động, các phong trào thi đua yêu nước trong dịp Đại hội Công đoàn các cấp./.


Trịnh Doan


Các bài mới:
Các bài đã đăng: