Thứ tư, 07/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

1395

Đã truy cập :

30966678
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo 11/04/2012 3:07:43 CH

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 127 cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và theo dõi công tác tôn giáo thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 10 đến 15 -4), các học viên được quán triệt những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo gồm: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với tôn giáo; mối quan hệ giữa Nhà nước với các tôn giáo; sự ra đời và phát triển của Phật giáo, Công giáo tại Bắc Ninh; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo; hình hình tôn giáo ở Bắc Ninh hiện nay - những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo và biện pháp giải quyết trong thực hiện việc nhập tự, thuyên chuyển chức sắc, xây dựng, sửa chữa, trùng tu cơ sở thờ tự…Theo Báo Bắc Ninh


Các bài mới:
Các bài đã đăng: