Thứ tư, 07/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

10319

Đã truy cập :

30973127
Tin tức sự kiện - Chính trị

Tỉnh ủy: Tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) 23/04/2012 5:06:00 CH

Ngày 23-4, Tỉnh ủy tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng”.

Khen thưởng các tập thể có thành tích.
Đồng chí Nguyễn- Sỹ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự có đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Ngay sau khi có Chỉ thị số 42-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai thực hiện. Toàn tỉnh có 472 Hội quần chúng, trong đó 58 Hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, 349 Hội hoạt động ở phạm vi xã, phường, 15 Hội đặc thù. Ngoài ra, còn có hàng trăm Hội do quần chúng nhân dân tự thành lập ở phạm vi xã, phường, thị trấn, thôn, làng. Tỉnh có 15 Hội được giao biên chế và hợp đồng, còn lại hơn 593 nghìn hội viên và 5.481 chi hội quần chúng tự nguyện đóng kinh phí hoạt động hoặc được các tổ chức, cá nhân tài trợ .
 
Sau 14 năm triển khai thực hiện Chỉ thị và các Nghị quyết đã nâng cao nhận thức và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với Hội quần chúng. Các Hội tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về hình thức hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên việc triển khai Chỉ thị vẫn còn một số hạn chế, có nơi chưa sâu sát, thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện, một số địa phương chậm thể chế văn bản; một số hội thành lập và hoạt động còn hình thức, vi phạm điều lệ, tổ chức đại hội nhiệm kỳ không đúng quy định…
 
Các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đánh giá về kết quả sau 14 năm thực hiện Chỉ thị, đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp nhằm định hướng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng trong giai đoạn tiếp theo.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn- Sỹ nhấn mạnh: Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng. Trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp quần chúng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nhằm đảm bảo sự phát triển đúng hướng, đúng pháp luật và hoạt động có hiệu quả của các hội quần chúng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 
 
Nhân dịp này, 12 tập thể xuất sắc trong quá trình hoạt động đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


(Y.M-BBN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: