Thứ tư, 02/09/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

33774

Đã truy cập :

32226284
Tin tức sự kiện - Tin tức trong tỉnh

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2012, sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 25/04/2012 8:00:24 SA

Ngày 24-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2012 và sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị
Năm 2011, công tác PCLB trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu, khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở đê, kè trước, trong và sau lũ; không để xảy ra thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân. Kế hoạch PCLB năm 2012, được xác định với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”. Ngành chức năng, các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ PCLB theo phương châm 4 tại chỗ gắn với phương án trọng điểm và các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi có sự cố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tu bổ, nâng cấp công trình thuỷ lợi. Về diễn tập hộ đê và PCLB, huyện Gia Bình thực hiện làm điểm quy mô cấp huyện. Các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo diễn tập cấp xã ở ven đê xong trước 30/6/2012.
 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong công tác PCLB hiện nay, đề xuất tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý triệt để đối với tình trạng khai thác cát sỏi trái phép; vi phạm hàng lang đê điều. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác PCLB đối với việc thúc đẩy phát triển KTXH, đảm bảo an sinh cho người dân. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết có dự báo chính xác và tránh tư tưởng chủ quan. Các cơ quan, đơn vị chẩn bị nhân lực, vật lực PCLB theo phương châm 4 tại chỗ; tập trung chỉ đạo hoàn thành khối lượng tu bổ đê, kè, cống đúng tiến độ, chất lượng, đặc biệt các dự án cấp bách; tăng cường quản lý đê điều và công trình thủy lợi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Đê điều; kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc PCLB.
 
Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh sơ kết công tác xây dựng NTM năm 2011. Qua rà soát, trong năm 2011, tại 8 xã điểm các tiêu chí đã đạt được đều giữ vững, mỗi xã đều hoàn thành thêm từ 2 – 3 tiêu chí mới. Toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; 36 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, tăng 15 xã so với năm 2010; 56 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, giảm 4 xã so với năm 2010. Để chương trình xây dựng NTM đạt được kết quả cao, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, Ban Quản lý xây dựng NTM các xã tiếp tục rà soát chính xác các tiêu chí NTM ở các địa phương để triển khai xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn. Tập trung rà soát quy hoạch và hoàn tất đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM đối với 4 xã: Hương Mạc (TX Từ Sơn); các xã Phú Lương, Lai Hạ, Mỹ Hương (Lương Tài). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình ủng hộ và trực tiếp tham gia xây dựng NTM. Các địa phương cần lựa chọn xây dựng các dự án ưu tiên để bố trí nguồn vốn hợp lý. Lồng ghép chương trình xây dựng NTM với các chương trình khác để khai thác nguồn lực của Trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển KTXH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp. Phấn đấu hết năm 2012, hoàn thành xây dựng NTM tại 8 xã điểm; các xã ưu tiên thực hiện xây dựng NTM trong năm 2012 cơ bản hoàn thành các tiêu chí và thực hiện xong trong năm 2013.


(P.M - BBN)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: