Chủ nhật, 30/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

35574

Đã truy cập :

32122588
Tin tức sự kiện - Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh 22/06/2012 4:00:02 CH

(BNP) - Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn của các Sở, ban, ngành chức năng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống và làm việc tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng. Các trường hợp đổ chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi quy định, làm phát tán bụi, rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình thu gom, vận chuyển; Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không tuân thủ thời gian, tuyến đường được phê duyệt; Để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn sinh hoạt; Gây cản trở cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt… là hành vi vi phạm pháp luật.
 
Theo Quyết định, chủ nguồn thải phải nộp phí vệ sinh hàng tháng đầy đủ và đúng hạn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, có dụng cụ lưu giữ và bố trí địa điểm chứa chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm phân loại chất thải, đổ chất thải đúng thời gian, địa điểm quy định và ký hợp đồng với chủ thể gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.
 
Tổ vệ sinh môi trường có trách nhiệm thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ nguồn phát sinh trong khu vực được giao quản lý đến điểm tập kết hàng ngày, bảo đảm đúng thời gian, tuyến đường quy định. Đồng thời, vệ sinh thường xuyên khu vực điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của thôn, bảo quản phương tiện, dụng cụ vệ sinh môi trường theo sự chỉ đạo, phân công của UBND cấp xã và trưởng thôn.
 
 Đối với chủ vận chuyển chất thải rắn, phải đảm bảo đầy đủ nhu cầu nhân lực và phương tiện nhằm vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại những điểm tập kết trên địa bàn được giao trong thời gian quy định, đảm bảo thời gian lưu chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết không quá 2 ngày. Đồng thời, chịu trách nhiệm khi để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, phát tán mùi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.
 
UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo giám sát việc thành lập và hoạt động của Tổ vệ sinh môi trường tại địa phương. Đồng thời, có quy định cụ thể và thông báo công khai về thời gian, tuyến đường thu gom về điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, thông báo các trường họp vị phạm về bảo vệ môi trường trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2012.


T.D


Các bài mới:
Các bài đã đăng: