Thứ năm, 08/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

2927

Đã truy cập :

31011719
Tin tức sự kiện - Xã hội

Bắc Ninh: Ban hành chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 – 2020 26/09/2012 11:21:33 CH

(BNP) - Giáo dục thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức, cách mạng, lối sống cho thanh niên; Đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trẻ về khoa hoc-công nghệ; Thực hiện các chính sách, chế độ với thanh niên; Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao sức khoẻ, thể lực, đời sống văn hoá tinh thần, kỹ năng sống cho thanh niên… là những mục tiêu cụ thể trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2020 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 25/9/2012.

Tổ chức lớp dạy nghề tin học văn phòng cho ĐVTN thành phố Bắc Ninh. (Ảnh minh họa)
Chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình là mỗi năm đào tạo cho thanh niên trong khối lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến năm 2020, trên 95% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; 80% trở lên thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 100% cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong tỉnh được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước; 100% công chức, viên chức trẻ các cấp trong tỉnh được bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Giải quyết việc làm cho ít nhất 25.000 thanh niên. Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên. Đồng thời tuyên truyền trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Phấn đấu đến năm 2020, có trên 70% thanh niên thường xuyên tập luyện ít nhất một môn thể thao; chỉ số chiều cao trung bình của thanh niên Bắc Ninh cao hơn mức bình quân chung của thanh niên cả nước.
 
Trên cơ sở những mục tiêu, Kế hoạch đã đề ra những giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với việc cụ thể hóa các nội dung, phân công nhiệm vụ chủ yếu đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh đến năm 2020. Đồng thời, giao cho Sở Nội vụ là cơ quan thường trực phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình, xây dựng những giải pháp phù hợp đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới xã hội, cũng như phù hợp với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trong thời gian tới./.


N.C


Các bài mới:
Các bài đã đăng: