Thứ bẩy, 10/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

13987

Đã truy cập :

31113945
Tin tức sự kiện - Chính trị

HĐND tỉnh triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 17/06/2013 10:59:49 SA

(BNP) - Sáng ngày 17/6/2013, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng chí Nguyễn- Sỹ, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội; đặc biệt tập trung thảo luận nội dung Kế hoạch số 15/KH-HĐND17, ngày 4/6/2013 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
 
Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời còn làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
 
Theo kế hoạch, HĐND tỉnh và huyện thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên của UBND. Đối với HĐND cấp xã, phường, thị trấn sẽ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND. Về thời gian thực hiện, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ; Riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016 thì việc lấy phiếu tín nhiệm tiến hành tại kỳ họp đầu tiên của năm 2013.
 
Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về triển khai lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn ở cơ sở; mốc thời gian, nội dung lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm; mẫu phiếu…
         
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn- Sỹ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng chí đề nghị HĐND, UBMTTQ các cấp phải thực hiện đúng quy trình, quy định và khách quan, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ cùng cấp trong quá trình tổ chức thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 35 của Quốc hội; Nghị quyết số 561 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 15 của HĐND tỉnh về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
 
Thường trực HĐND phối hợp với các ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, thống nhất cụ thể về nội dung quy trình cách thức lấy phiếu tín nhiệm; chỉ đạo chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, tránh tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu HĐND; Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra giám sát để nắm bắt thông tin, chỉ đạo đôn đốc kịp thời đối với các vấn đề phát sinh khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở cấp huyện và xã.


Võ Hằng


Các bài mới:
Các bài đã đăng: