Thứ ba, 06/10/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

35598

Đã truy cập :

30961891
Tin tức sự kiện - Kinh tế

Từ ngày 6/11/2013, Bắc Ninh triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 07/11/2013 8:50:31 SA

(BNP) - Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Ảnh minh họa.
Theo đó, từ ngày 6/11/2013, tỉnh Bắc Ninh triển khai tổ chức thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định mới của Chính Phủ.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 63/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15.5.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải./. 

Theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/7/2013, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được chia thành 2 nhóm: Nước thải không chứa kim loại nặng và nước thải chứa kim loại nặng.
 
Mức phí cố định đối với nước thải công nghiệp tối đa không quá 2.500.000 đồng/năm. Ngoài mức phí cố định này, cơ sở sản xuất, chế biến có khối lượng nước thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên thì phải nộp thêm chi phí biến đổi tính theo hàm lượng đối với 02 chất gây ô nhiễm là nhu cầu ô xy hóa học (COD) và chất rắn lơ lửng (TSS) theo khung lần lượt từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg và từ 1.200 đồng/kg - 3.200 đồng/kg.
 
Đối với nước thải chứa kim loại nặng thì ngoài mức phí biến đổi nói trên, mức phí cố định còn phải nhân thêm với hệ số K (từ 2 đến 21) tùy thuộc vào lượng nước thải có chứa kim loại nặng của các cơ sở sản xuất, chế biến theo Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất có nước thải chứa kim loại nặng do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tính theo m3/ngày đêm.

 

 N.T


Các bài mới:
Các bài đã đăng: