Thứ sáu, 04/09/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

57327

Đã truy cập :

32352593
Tin tức sự kiện - Tin từ Sở - Ban - Ngành - Huyện thị

Phát động Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” 27/02/2014 1:46:00 CH

(BNP)- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước về biển, đảo; hưởng úng cuộc vận động cả nước hướng về Trường Sa và ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, sáng 25/2, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”.

Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ hội viên, nông dân trong tỉnh, về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chủ quyền biển đảo nói chung và Trường Sa nói riêng. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho Hội nông dân các cấp trong việc tuyên truyền vận động hội viên, nông dân, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cụ thể, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của cơ quan Hội nông dân cấp tỉnh và cấp huyện ủng hộ 1 ngày lương, vận động cán bộ hội viên cơ sở trong toàn tỉnh tham gia ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.
 
Tại buổi phát động Hội Nông dân tỉnh đã quyên góp ủng hộ, bước đầu là 25 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu


(Nguyễn Thu-Hội Nông dân tỉnh)


Các bài mới:
Các bài đã đăng: