Thứ ba, 04/08/2015
Thống kê truy cập

Trong ngày  :

31865

Đã truy cập :

30836593
 • Tin tức - Sự kiện
 • (BNP) – Sáng 04/8, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

  (BNP) – Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược để đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững với tốc độ cao, những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và đạt những kết quả quan trọng, góp phần duy trì, nâng cao chỉ số PCI và cải thiện chỉ số PAPI, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.

  UBND tỉnh đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

  (BNP) – Sáng 04/8, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục

  (BNP) – Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động rộng khắp trong toàn ngành, tạo động lực nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.
  Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc