Thứ ba, 03/03/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (101)
 • BC-VT (97)
 • Nội chính (9181)
 • BC-XB (95)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2502)
 • CNTT (102)
 • Ngoại vụ (1456)
 • Công nghiệp (6635)
 • Nhà đất - Xây dựng (1751)
 • Dân sự (18)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (113)
 • Quản lý đô thị (252)
 • Đầu tư và xây dựng (2687)
 • Quản lý nhà đất (2377)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (405)
 • Tài nguyên (2391)
 • Kế hoạch đầu tư (234)
 • Thi đua - Khen thưởng (652)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (8689)
 • Thông tin và Truyền thông (53)
 • Khoa học công nghệ (144)
 • Văn hoá - Giáo dục (648)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (3409)
Không có dữ liệu.