Thứ ba, 23/09/2014
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (96)
 • BC-VT (97)
 • Nội chính (8771)
 • BC-XB (95)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2323)
 • CNTT (100)
 • Ngoại vụ (1350)
 • Công nghiệp (6536)
 • Nhà đất - Xây dựng (1751)
 • Dân sự (18)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (113)
 • Quản lý đô thị (252)
 • Đầu tư và xây dựng (2252)
 • Quản lý nhà đất (2373)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (395)
 • Tài nguyên (2100)
 • Kế hoạch đầu tư (224)
 • Thi đua - Khen thưởng (620)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (8231)
 • Thông tin và Truyền thông (49)
 • Khoa học công nghệ (143)
 • Văn hoá - Giáo dục (635)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (3173)
Không có dữ liệu.