Thứ ba, 28/07/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (676)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2681)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (796)
 • Ngoại vụ (1652)
 • Công thương (339)
 • Tài nguyên-Môi trường (2783)
 • Đất đai (3998)
 • Tư pháp (531)
 • Giáo dục - Đào tạo (1006)
 • Thanh tra (2358)
 • Giao thông vận tải (716)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (2)
 • Kinh tế - Tài chính (10507)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1405)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1098)
 • Xây dựng cơ bản (8713)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (545)
 • Nội vụ (6836)
Không có dữ liệu.