Thứ tư, 01/07/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (671)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2638)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (789)
 • Ngoại vụ (1638)
 • Công thương (333)
 • Tài nguyên-Môi trường (2761)
 • Đất đai (3961)
 • Tư pháp (522)
 • Giáo dục - Đào tạo (1002)
 • Thanh tra (2332)
 • Giao thông vận tải (712)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (2)
 • Kinh tế - Tài chính (10394)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1391)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1086)
 • Xây dựng cơ bản (8622)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (539)
 • Nội vụ (6800)
Không có dữ liệu.