Thứ sáu, 28/08/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (680)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2721)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (806)
 • Ngoại vụ (1689)
 • Công thương (344)
 • Tài nguyên-Môi trường (2806)
 • Đất đai (4058)
 • Tư pháp (542)
 • Giáo dục - Đào tạo (1018)
 • Thanh tra (2378)
 • Giao thông vận tải (719)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (3)
 • Kinh tế - Tài chính (10639)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1419)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1117)
 • Xây dựng cơ bản (8833)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (552)
 • Nội vụ (6887)
Không có dữ liệu.