Thứ năm, 24/04/2014
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (96)
 • BC-VT (93)
 • Nội chính (8227)
 • BC-XB (95)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2198)
 • CNTT (100)
 • Ngoại vụ (1240)
 • Công nghiệp (6243)
 • Nhà đất - Xây dựng (1751)
 • Dân sự (17)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (111)
 • Quản lý đô thị (252)
 • Đầu tư và xây dựng (2053)
 • Quản lý nhà đất (2373)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (390)
 • Tài nguyên (1677)
 • Kế hoạch đầu tư (224)
 • Thi đua - Khen thưởng (605)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (7786)
 • Thông tin và Truyền thông (47)
 • Khoa học công nghệ (142)
 • Văn hoá - Giáo dục (633)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (2904)
Không có dữ liệu.