Thứ bẩy, 23/05/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (25)
 • Nội vụ (10252)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (514)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2574)
 • Công thương (6661)
 • Ngoại vụ (1520)
 • Đất đai (3704)
 • Tài nguyên-Môi trường (2623)
 • Giáo dục - Đào tạo (663)
 • Tư pháp (11)
 • Giao thông vận tải (413)
 • Thanh tra (41)
 • Kinh tế - Tài chính (9112)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (3502)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (17)
 • Xây dựng cơ bản (3823)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Y tế (5)
Không có dữ liệu.