Thứ năm, 24/04/2014
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (96)
 • BC-VT (93)
 • Nội chính (8227)
 • BC-XB (95)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2198)
 • CNTT (100)
 • Ngoại vụ (1240)
 • Công nghiệp (6243)
 • Nhà đất - Xây dựng (1751)
 • Dân sự (17)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (111)
 • Quản lý đô thị (252)
 • Đầu tư và xây dựng (2053)
 • Quản lý nhà đất (2373)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (390)
 • Tài nguyên (1677)
 • Kế hoạch đầu tư (224)
 • Thi đua - Khen thưởng (605)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (7786)
 • Thông tin và Truyền thông (47)
 • Khoa học công nghệ (142)
 • Văn hoá - Giáo dục (633)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (2904)
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
654/UBND-XDCB 16/04/2012 Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2012. Đầu tư và xây dựng
82/MH-UBND 01/06/2011 Mời họp Nghe Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện Gia Bình và Công ty Cổ phần Him Lam báo cáo kết quả khảo sát địa điểm và tiến độ thiết kế trường THPT Chuyên Bắc Ninh và trường THCS chất lượng cao Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình. Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao
109/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
110/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
111/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội chính
112/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội chính
113/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2011. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
105/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
106/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
107/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
108/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
102/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
103/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quyết toán ngân sách của huyện năm 2009. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
94/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
95/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
96/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc hỗ trợ giá giống lúa lai năm 2010 trên địa bàn huyện. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
97/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội chính
98/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội chính
99/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Nội chính
91/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
92/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện 2008 Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
81/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
82/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện năm 2007. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
83/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
60/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Nội chính