Chủ nhật, 30/08/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (680)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2725)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (806)
 • Ngoại vụ (1689)
 • Công thương (344)
 • Tài nguyên-Môi trường (2807)
 • Đất đai (4062)
 • Tư pháp (543)
 • Giáo dục - Đào tạo (1018)
 • Thanh tra (2378)
 • Giao thông vận tải (719)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (3)
 • Kinh tế - Tài chính (10640)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1418)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1118)
 • Xây dựng cơ bản (8834)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (552)
 • Nội vụ (6891)
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
109/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Kinh tế - Tài chính
110/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2011. Kinh tế - Tài chính
111/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội vụ
112/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2011. Nội vụ
113/2010/NQ-HÐND 24/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2011. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
105/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội vụ
106/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội vụ
107/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội vụ
108/2010/NQ-HÐND 23/12/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Tiên Du khoá XVI - Nhiệm kỳ 2004-2011. Nội vụ
102/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Kinh tế - Tài chính
103/2010/NQ-HÐND 30/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quyết toán ngân sách của huyện năm 2009. Kinh tế - Tài chính
94/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Kinh tế - Tài chính
95/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. Kinh tế - Tài chính
96/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc hỗ trợ giá giống lúa lai năm 2010 trên địa bàn huyện. Kinh tế - Tài chính
97/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội vụ
98/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về chương trình các kỳ họp của HĐND huyện Tiên Du năm 2010. Nội vụ
99/2009/NQ-HÐND 18/12/2009 Nghị quyết về việc Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011. Nội vụ
91/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. Kinh tế - Tài chính
92/2009/NQ-HÐND 17/07/2009 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện 2008 Kinh tế - Tài chính
81/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Kinh tế - Tài chính
82/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc Quyết toán ngân sách của huyện năm 2007. Kinh tế - Tài chính
83/2008/NQ-HÐND16 30/07/2008 Nghị Quyết của HĐND huyện Tiên Du về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020. Kinh tế - Tài chính
60/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiên Du khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Nội vụ
61/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về việc quyết toán ngân sách của huyện năm 2006. Nội vụ
62/2007/NQ-HÐND 20/07/2007 Nghị quyết của HĐND huyện Tiên Du về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Kinh tế - Tài chính