Thứ sáu, 09/10/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
  • Kinh tế - Tài chính (4)
  • Tư pháp (1)
  • Nội vụ (2)
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
1480/UBND-KTTH 20/07/2011 Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu tiền sử dụng đất. Kinh tế - Tài chính
03/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Gia Bình Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011. Nội vụ
04/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Kinh tế - Tài chính
05/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về việc quyết toán ngân sách huyện năm 2009. Kinh tế - Tài chính
976 /QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Gia Bình. Nội vụ
977/QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 – 2010 Kinh tế - Tài chính
978/QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010. Tư pháp