Thứ hai, 27/04/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh quốc phòng (46)
 • Môi trường (103)
 • BC-VT (0)
 • Nội chính (9422)
 • BC-XB (0)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2548)
 • CNTT (0)
 • Ngoại vụ (1493)
 • Công nghiệp (6637)
 • Nhà đất - Xây dựng (1752)
 • Dân sự (18)
 • Pháp luật (63)
 • Doanh nghiệp - Thương mại (115)
 • Quản lý đô thị (253)
 • Đầu tư và xây dựng (2835)
 • Quản lý nhà đất (2379)
 • Giao thông công trình - Thuỷ lợi (410)
 • Tài nguyên (2486)
 • Kế hoạch đầu tư (239)
 • Thi đua - Khen thưởng (664)
 • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội (8904)
 • Thông tin và Truyền thông (352)
 • Khoa học công nghệ (150)
 • Văn hoá - Giáo dục (659)
 • Lĩnh vực khác (63)
 • Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao (3484)
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
1480/UBND-KTTH 20/07/2011 Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu tiền sử dụng đất. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
03/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Gia Bình Khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011. Nội chính
04/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
05/2010/NQ-HÐND 19/07/2010 Nghị quyết của HĐND huyện Gia Bình về việc quyết toán ngân sách huyện năm 2009. Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội
976 /QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Gia Bình. Nội chính
977/QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 – 2010 Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao
978/QÐ-CT 18/09/2006 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010. Văn hoá xã hội - Thể dục thể thao