Thứ bẩy, 30/05/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (70)
 • Nội vụ (10145)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (522)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2587)
 • Công thương (6663)
 • Ngoại vụ (1521)
 • Đất đai (3724)
 • Tài nguyên-Môi trường (2626)
 • Giáo dục - Đào tạo (713)
 • Tư pháp (46)
 • Giao thông vận tải (414)
 • Thanh tra (127)
 • Kinh tế - Tài chính (9172)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (3065)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (241)
 • Xây dựng cơ bản (3847)
 • Lĩnh vực khác (65)
 • Y tế (131)
Không có dữ liệu.