Thứ tư, 05/08/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (677)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2688)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (797)
 • Ngoại vụ (1663)
 • Công thương (340)
 • Tài nguyên-Môi trường (2790)
 • Đất đai (4015)
 • Tư pháp (532)
 • Giáo dục - Đào tạo (1010)
 • Thanh tra (2362)
 • Giao thông vận tải (716)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (3)
 • Kinh tế - Tài chính (10535)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1405)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1102)
 • Xây dựng cơ bản (8740)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (546)
 • Nội vụ (6863)
Không có dữ liệu.