Thứ bẩy, 05/09/2015
Văn bản pháp quy tỉnh Bắc Ninh
 • An ninh-Quốc phòng (680)
 • Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2730)
 • Công nghệ-Thông tin-Truyền thông (807)
 • Ngoại vụ (1692)
 • Công thương (344)
 • Tài nguyên-Môi trường (2814)
 • Đất đai (4067)
 • Tư pháp (543)
 • Giáo dục - Đào tạo (1020)
 • Thanh tra (2382)
 • Giao thông vận tải (720)
 • Văn bản hướng dẫn chuyên ngành (3)
 • Kinh tế - Tài chính (10663)
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch (1418)
 • Lao động - Thương binh - Xã hội (1120)
 • Xây dựng cơ bản (8871)
 • Lĩnh vực khác (69)
 • Y tế (553)
 • Nội vụ (6902)
Không có dữ liệu.