Thứ bẩy, 29/08/2015
Tin tức sự kiện - Xã hội

“Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” 28/04/2012 10:36:25 CH

Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc vận động được tổ chức gắn liền với việc đẩy mạnh tổng thể các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Định hướng cuộc vận động là tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy các nhân tố hình thành ứng xử có văn hóa, chấp hành pháp luật, phát huy ý thức trách nhiệm trong công việc, thái độ văn hóa khi ứng xử, tiếp xúc với nhân dân của lực lượng chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trong thời gian tới.

Cuộc vận động được thực hiện đến năm 2015, với một số hình thức cơ bản: xây dựng điểm các mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tại các khu dân cư, xóm làng trên đất liền và ven sông, biển; xây dựng các tuyến sông, bến cảng văn hóa, an toàn; xây dựng mô hình tập thể và cá nhân - những người trực tiếp thi hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường thủy có trách nhiệm, văn hóa trong công tác, trong tiếp xúc, ứng xử với quần chúng nhân dân; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về văn hóa giao thông đường thủy; tổ chức tham quan, học tập rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình; đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông đường thủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, trường học, làng, xã, nơi tập trung đông người trên đường thủy…


Theo BBN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: