Thứ tư, 14/10/2015
Tin tức sự kiện - Kinh tế - Hợp tác đầu tư

Ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 24/02/2012 2:41:51 CH

Ngày 23-2, Sở Xây dựng tổ chức lễ ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Đại diện các bên liên quan chứng kiến lễ ký kết
Hợp đồng tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới của tỉnh. Đây chính là cơ sở cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển về đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu đến 2015 xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2020.
 
Xác định tầm quan trọng của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm, lựa chọn chủ nhiệm đồ án là PGS, TS Trần Trọng Hanh và sự tham gia ý tưởng quy hoạch của các chuyên gia công ty NIKKEN (Nhật Bản). Đây đều là những chuyên gia, đơn vị có kinh nghiệm, uy tín tại Việ Nam và Nhật Bản, đặc biệt là công ty NIKKEN là tổ chức tư vấn về quy hoạch có thương hiệu, uy tín quốc tế.
 
Tại lễ ký kết, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định tầm quan trọng của đồ án đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh trong tiến trình CNH, HĐH và tin tưởng đơn vị tư vấn, các chuyên gia sẽ lập đồ án bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Đại diện công ty tư vấn và các chuyên gia bày tỏ niềm vui, vinh dự được tham gia làm đồ án và hứa sẽ đóng góp hết sức để thực hiện đồ án thành công, góp phần xây dựng và phát triển vùng đất Bắc Ninh- Kinh Bắc văn hiến ngày càng giàu mạnh va văn minh.


BBN


Các bài mới:
Các bài đã đăng: