Thống kê truy cập

Trong ngày  :

16169

Đã truy cập :

32100708
 • Danh Bạ Hòm Thư Điện Tử
 •  DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ
    
   
  CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TIÊN DU
  VÀ CÁC CƠ QUAN TỈNH, TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN  

  I. Các cơ quan, đơn vị khối Huyện Ủy, UBND huyện Tiên Du

  Stt

  Tên cơ quan, đơn vị

  Địa chỉ hòm thư

  1

   Văn phòng Huyện ủy

  vphu.td@bacninh.gov.vn

  2

   Ủy ban Mặt trận tổ quốc

  mttq.td@bacninh.gov.vn

  3

   Ban tổ chức Huyện ủy

  btchu.td@bacninh.gov.vn

  4

   Ủy ban kiểm tra Đảng

  ubktd.td@bacninh.gov.vn

  5

   Ban tuyên giáo Huyện uỷ

  btghu.td@bacninh.gov.vn

  6

   Ban dân vận

  bdv.td@bacninh.gov.vn

  7

   Hội cựu chiến binh

  hccb.td@bacninh.gov.vn

  8

   Đoàn thanh niên

  dtn.td@bacninh.gov.vn

  9

   Hội phụ nữ

  hpn.td@bacninh.gov.vn

  10

   Hội nông dân

  hnd.td@bacninh.gov.vn

  11

  Trung tâm BDCT

  ttbdct.td@bacninh.gov.vn

  12

   Liên đoàn lao động

  ldld.td@bacninh.gov.vn

  13

  văn phòng HĐND-UBND

  vp.td@bacninh.gov.vn

  14

  phòng tài chính-kế hoạch

  ptckh.td@bacninh.gov.vn

  15

  phòng nội vụ

  pnv.td@bacninh.gov.vn

  16

  phòng LĐTB&XH

  pldtbxh.td@bacninh.gov.vn

  17

  thanh tra huyện

  tth.td@bacninh.gov.vn

  18

  phòng tư pháp

  ptp.td@bacninh.gov.vn

  19

  phòng y tế

  pyt.td@bacninh.gov.vn

  20

  phòng văn hóa thông tin

  pvhtt.td@bacninh.gov.vn

  21

  phòng giáo dục đào tạo

  pgddt.td@bacninh.gov.vn

  22

  phòng TN&MT

  ptnmt.td@bacninh.gov.vn

  23

  phòng công thương

  pct.td@bacninh.gov.vn

  24

  trung tâm văn hóa

  ttvh.td@bacninh.gov.vn

  25

  phòng NN&PTNT

  pnnptnt.td@bacninh.gov.vn

  26

  Công an

  ca.td@bacninh.gov.vn

  27

  Ban chỉ huy quân sự

  bchqs.td@bacninh.gov.vn

  28

   Trạm khuyến nông

  tkn.td@bacninh.gov.vn

  29

   Văn phòng Đăng ký SDĐ

  vpdkqsdd.td@bacninh.gov.vn

  30

   Ban quản lý các KCN

  bqlckcn.td@bacninh.gov.vn

  31

   Đài phát thanh

  dpt.td@bacninh.gov.vn

  32

   Trung tâm dậy nghề

  ttdn.td@bacninh.gov.vn

  33

   Ban quản lý dự án

  bqlda.td@bacninh.gov.vn

   

   II. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH, TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

   

  Stt

  Cơ quan, đơn vị

  Địa chỉ hòm thư

  1

  Ngân hàng nông nghiệp & PTNT

  nhnnptnt.td@bacninh.gov.vn

  2

   Kho bạc nhà nước

  kb.td@bacninh.gov.vn

  3

   Chi cục thi hành án

  cctha.td@bacninh.gov.vn

  4

   Viện kiểm sát

  vks.td@bacninh.gov.vn

  5

   Chi cục thuế

  cct.td@bacninh.gov.vn

  6

   Bệnh viện đa khoa

  bvdk.td@bacninh.gov.vn

  7

   Trung tâm Y tế dự phòng

  ttytdp.td@bacninh.gov.vn

  8

   Trung tâm Dân số - KHHGĐ

  ttdskhhgd.td@bacninh.gov.vn

  9

   Chi cục thống kê

  cctk.td@bacninh.gov.vn

  10

  rường THPT Tiên Du số 1

  thpttd1.td@bacninh.gov.vn

  11

   Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo

  thptndd.td@bacninh.gov.vn

  12

   Trường THPT Lê Quý Đôn

  thptlqd.td@bacninh.gov.vn

  13

   Trường THPT Trần Nhân Tông

  thpttnt.td@bacninh.gov.vn

  14

   Trạm Bảo vệ thực vật

  tbvtv.td@bacninh.gov.vn

  15

   Đội quản lý thị trường

  dqltt.td@bacninh.gov.vn

  16

   Cty khai thác công trình thủy lợi

  ctktcttl.td@bacninh.gov.vn

  17

   Ngân hàng chính sách xã hội

  nhcsxh.td@bacninh.gov.vn

  18

   Tòa án

  ta.td@bacninh.gov.vn

  19

   Bảo hiểm xã hội

  bhxh. td@bacninh.gov.vn

  20

   Bưu điện

  bd.td@bacninh.gov.vn

  21

   Trung tâm viễn thông

  ttvt.td@bacninh.gov.vn

  22

   Điện lực

  dl.td@bacninh.gov.vn

  23

   Trung tâm Giáo dục thường xuyên

  ttgdtx.td@bacninh.gov.vn

  24

   Trạm thú y

  tty.td@bacninh.gov.vn

   

  III. CÁN BỘ UBND HUYỆN.

  tt
  Họ Và Tên
  Chức vụ
  email
  1
   Nguyễn Minh Hải
  Chủ tịch UBND huyện
  2
  Lê Xuân Lợi
  PCT UBND huyện
    
   lxloi.td@bacninh.gov.vn
  3
  Nguyễn Hữu Mạnh
  PCT UBND huyện
  4
   Trần Quang Ngân
  PCT HĐND
  5
  Trần Quang Ứng
  PCT UBND huyện
  Tqung.td@bacninh.gov.vn
  6
   Nguyễn Hữu Kiểm
  Kế toán
  7
  Nguyễn Gia Huy
  Phó CVP UBND huyện
  Nghuy.td@bacninh.gov.vn
  8
   Ngô Ngọc Trường
  Phó CVP UBND huyện
  9
  Trần Thị Hằng
  Cán bộ
  tthang.td@bacninh.gov.vn
  10
  Nguyễn Công Ngọc
  Cán bộ
  ncngoc.td@bacninh.gov.vn
  11
  Nguyễn Văn Toàn
  Cán bộ
  nvtoan.td@bacninh.gov.vn
  12
  Nguyễn Nhoc Lính
  Cán bộ
  Nnlinh.td@bacninh.gov.vn
  13
  Nguyễn Sỹ Hùng
  Cán bộ
  nshung.td@bacninh.gov.vn
  14
  Nguyễn Văn Tâm
  Cán bộ
  nvtam.td@bacninh.gov.vn
  15
   Vũ Xuân Thái
  VP UBND huyện
  16
   Nguyễn Văn Tuyển
  Cán bộ
  17
  Nguyễn Đức Thanh
  Bảo Vệ
  Ndthanh.td@bacninh.gov.vn
  18
  Lê Trọng Quyến
  Bảo Vệ
  19
  Nguyễn Văn Huân
  Cán bộ
  20
  Đặng Thị Mơ
  Cán bộ VP UBND
  dtmo.td@bacninh.gov.vn
  21
  Nguyễn Thị Kim Thoa
  Văn Thư
  22
  Vũ Tuấn Anh
  VP UBND huyện
  23
   Nguyễn Thị Hào
  Trưởng Phòng TCKH
  24
   Nguyễn Huy Hoàn
  Phó Trưởng phòng
  25
   Vũ Thị Vở
  Kế toán
  26
   Ng. Thị  Minh Nguyệt
  PTP TCKH
  27
  Đào Thị Minh Tú
  Cán bộ
  tmtu.td@bacninh.gov.vn
  28
   Lê Ngọc Phan
  Cán bộ
  29
  Nguyễn việt Hòa
  Cán bộ
  Vhoa.tda@bacninh.gov.vn
  30
  Nguyễn Nhân Cảnh
  Cán bộ
  nncanh.td@bacninh.gov.vn
  31
  Nguyễn Trọng Dạp
  Cán bộ TCKH
  32
  Trần Mạnh Tiến
  Cán bộ
  33
  Ng. Thị Thuý Hằng
  Kế toán Ngân sách xã
  34
   N. Gia Thanh
  TP Nội Vụ
  35
   Trần Đức Tiến
  Phó Trưởng Phòng
  36
   Trần Thị Cần
  Cán bộ
  37
  Đỗ Văn Thực
  Cán bộ Nội Vụ
  Dvthuc.td@bacninh.gov.vn
  38
   Nguyễn Đức Giang
  Cán bộ
  39
   Cát Thị Loan Phượng
  Văn thư lưu trữ
  40
   Nguyễn Thừa Tiệp
  Trưởng phòng LĐTB&XH
  41
   Nguyễn  Đăng Phượng
  Phó Trưởng phòng
  42
   Nguyễn Thị Nam
  Cán bộ
  43
   Nguyễn Đình Long
  Cán bộ
  44
  Nguyễn Thị Quyên
  Cán bộ
  45
  Hoàng T. Hồng Hạnh
  Cán bộ
  46
   Nguyễn Trọng Nhuận
  Chánh Thanh tra
  47
   Nguyễn Văn   Duyễn
  Phó Chánh Thanh tra
  48
  Lê Minh Khánh
  Cán bộ
  lmkhanh.td@bacninh.gov.vn
  49
   Nguyễn Bá Ngọc
  Cán bộ TT
  50
  Trần Đức Nam
  Cán bộ TT
  Tdnam.td@bacninh.gov.vn
  51
   Nguyễn Văn Sâm
  Trưởng Phòng Tư Pháp
  52
   Dương Thị Sóng
  Phó Trưởng phòng
  53
   Nguyễn Bá Kính
  Cán bộ
  54
   Nguyễn Hữu Cơ
  Trưởng phòng Y tế
  55
   Nguyễn Thị Chung
  Cán bộ
  56
   Nguyễn Mạnh Hùng
  PTP VH&TT
  nmhung.td@bacninh.gov.vn
  57
   Nguyễn Hữu Ba
  PTP VH&TT
  58
  Nguyễn Thị Xuân
  Cán bộ VH&TT
  Ntxuan.td@bacninh.gov.vn
  59
   Nguyễn Thị Hải Yến
  Cán bộ VH&TT
  Nthyen.td@bacninh.gov.vn
  60
   Nguyễn Xuân Hoà
  Cán bộ
  61
  Nguyễn Nhân Kiêu
  Cán bộ VH&TT
  Nnkieu.td@bacninh.gov.vn
  62
   Nguyễn Thanh Tùng
  Cán bộ
  63
   Phạm Đăng Tuấn
  Trưởng Phòng GD-ĐT
  64
  Nguyễn Huy Căn
  Phó trưởng phòng
  65
   Phạm Đăng Thuyên
  Phó Trưởng Phòng
  66
  Nguyễn Thị Thu Trang
  Cán bộ
  ntttrang.td@bacninh.gov.vn
  67
   Nguyễn Thị Lan
  Chủ tịch công đoàn khối GD
  68
   Ngô Thị Thắm
  Kế toán
   
  69
   
  Nguyễn Văn Tuyên
  Cán bộ
  nvtuyen.td@bacninh.gov.vn
   
  70
   Dương Danh Kiệt
  Chuyên viên
   
  71
   Nguyễn Thị Nga
  Chuyên viên THCS
  Chuyên lý phổ cập
   
   
   
  72
   Ng. Thị Minh Hường
  Chuyên viên Tiểu học
   
  73
  Phụ trách KHTN
   
   
  74
   Ng. Thị Kim Dung
  Chuyên viên Tiểu học
  Phụ trách KHXH
   
  75
   Nguyễn Thị Lan
  Chuyên viên Mầm non
   
   Dương Thị Định
  Thủ quỹ
  76
  Đỗ Đức Mão
  Văn Thư – Lưu trữ
  77
   (Thiết bị Trường học)
   
  78
  Nguyễn Đình Phương
  Trưởng Phòng NN&PTNT
  79
   Vũ Trần  Ninh
  Phó Trưởng Phòng
  80
  Hoàng Thị Minh
  Cán bộ
  Htminh.td@bacninh.gov.vn
  81
  Nguyễn Văn An
  Cán bộ
  Nvan.td@bacninh.gov.vn
  82
   Nguyễn Doãn Lâm
  Cán bộ
  83
   Nguyễn Công Hùng
  Cán bộ
  84
   Nguyễn Quốc Hội
  Trưởng PhòngTN&MT
  85
   Vũ Phúc Chuyển
  PTP TN&MT
  86
   Mai Tiến Bội
  Cán bộ
  87
  Nguyễn Đăng Tráng
  Cán bộ
  Ndtrang.td@bacniinh.gov.vn
  88
  Nguyễn Văn Đoàn
  Cán bộ
  Nvdoan.tf@bacninh.gov.vn
  89
   Nguyễn Trọng Thịnh
  PTP TN&MT
  90
   Nguyễn Văn Lương
  Cán bộ
  91
   Trần Đức Tú
  PTP Công Thương
  92
   Nguyễn Văn Tuân
  PTP Công Thương
  93
  Trần Anh Bắc
  NT
  Tabac.td@bacninh.gov.vn
  94
  Trần Đức Thích
  Cán bộ
  95
  Nguyễn Đăng An
  Cán bộ
  ndan.td@bacninh.gov.vn
  96
  Nguyễn Sỹ Phương
  Cán bộ
  nsphuong.td@bacninh.gov.vn
  97
   Nguyễn Thị Mịn
  Cán bộ Kế toán
  98
   Đỗ Thanh Long
  Đội Trưởng TT GT
  99
   Dương Văn Tường
  Thanh tra giao thông
  100
  Nguyễn Văn Cương
  Thanh tra gia thông
  101
   Ngô Xuân Toán
  Giám đốc TTVH huyện
  102
  Ngô Thị Hà
  Phó GĐ TTVH
  103
  Trần Minh Bách
  Cán bộ
  Tmbach.td@bacninh.gov.vn
  104
   Nguyễn Bá Phú
  Cán bộ
  105
   Nguyễn Thị Nguyên
  Cán bộ TTVH
  106
  Nguyễn Văn Phương
  Cán bộ
  nvphuong.td@bacninh.gov.vn
  107
  Phạm Cường Quốc
  Cán bộ
  pcquoc.td@bacninh.gov.vn
  108
  Đỗ Thành Chung
   Cán bộ TTVH
  109
  Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  Thư viện viên
  110
  Vũ Văn Nhiên
  Cán bộ TTVH

   

  111
  Đào Văn Hùng
  Cán bộ TTVH
  Dvhung.td@bacninh.gov.vn
  112
  Nguyễn Thị Thu Yến
  Kế toán kiêm Hành chính
  113
   Nguyễn Thừa Tiệp
  Trưởng Phòng LĐTB&XH
  114
   Trần Thế Ích
  Phóng viên biên tập
  115
   Nguyễn Thị Minh
  Phóng viên
  116
   Trần Thị Hồ
  Phát thanh viên
  117
   Nguyễn Thị Bích
  Kế toán
  118
  Lưu Đình Lâm
  Cán bộ ĐPT
  119
  Ngô Xuân Trang
  NT
  120
  Nguyễn Đức Nguyên
  NT
  Ndnguyen.td@bacninh.gov.vn
  121
  Bùi Thị Thuý
  NT
  122
   Nguyễn Huy Ngà
  Phó trạm trưởng
  123
   Đào Xuân Quân
  Cán bộ Khuyến Nông
  124
   Nguyễn Vọng Vương
  Cán bộ
  125
   Trịnh Đăng Phú
  Cán bộ
  126
  Nguyễn Thị Duyên
  Cán bộ
  ntduyen.td@bacninh.gov.vn
  127
   Ngô Xuân Lại
  Cán bộ
  128
  Trần Thị Hòa
  Cán bộ
  tthoa.td@bacninh.gov.vn
  129
  Nguyễn Văn Dũng
  Cán bộ
  130
   Nguyễn Thị Hồng Bắc
  Cán bộ
  131
   Nguyễn Thị Lương
  Cán bộ Khuyến nông
  132
  Nguyễn Duy Minh
  Cán bộ
  ndminh.td@bacninh.gov.vn
  133
  Nguyễn Thị Lý
  Cán bộ
  ntly.td@bacninh.gov.vn
  134
   Nguyễn Thị Huệ
  Cán bộ
  135
   Nguyễn Thị Đang
  Cán bộ
  136
   Phạm Tiến Đạt
  Trưởng ban QL KCN
  137
   Nguyễn Văn Hội
  Cán bộ
  138
  Nguyễn Tiến Nghị
  Cán bộ Ban QLKCN
   

   ntnghi.td@bacninh.gov.vn
  139
   Trần Khánh Cường
  Cán bộ
  140
   Trần Duy Trào
  Cán bộ
  141
   Đặng Công Ve
  Giám Đốc
  142
   Nguyễn Hữu Dũng
  Phó Giám Đốc
  143
   Đinh Văn Nghi
  Cán bộ kỹ thuật
  144
   Nguyễn Văn Lung
  Cán bộ kỹ thuật
  145
   Đinh Thị Hằng
  Cán bộ
  146
   Đỗ Thị Ánh
  Cán bộ Kế toán
  147
   Nguyễn Trọng Cần
  Giám đốc TTDN
  148
   Nguyễn Đăng Kiểm
  Phó Giám đốc
  149
  Nguyễn Ngọc Trường
  Cán bộ
  150
  Đào Thị Minh Nguyệt
  Cán bộ
  dtmnguyet.td@bacninh.gov.vn
  151
  Nguyễn Thị Thanh
  Kế Toán
  152
  Đỗ Khắc Hội
  Cán bộ
   153
  Phạm Thị Hoan
  Cán bộ

   

   

  IV. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

  Stt

  Các xã, thị trấn

  Địa chỉ hòm thư

  1

  UBND xã Tân Chi

  tanchi.tiendu@bacninh.gov.vn

  2

  UBND xã Lạc Vệ

  lacve.tiendu@bacninh.gov.vn

  3

  UBND xã Hiên Vân

  hienvan.tiendu@bacninh.gov.vn

  4

  UBND xã Việt Đoàn

  vietdoan.tiendu@bacninh.gov.vn

  5

  UBND xã Phật Tích

  phattich.tiendu@bacninh.gov.vn

  6

  UBND xã Minh Đạo

  minhdao.tiendu@bacninh.gov.vn

  7

  UBND xã Cảnh Hưng

  canhhung.tiendu@bacninh.gov.vn

  8

  UBND xã Đại Đồng

  daidong.tiendu@bacninh.gov.vn

  9

  UBND xã Tri Phương

  triphuong.tiendu@bacninh.gov.vn

  10

  UBND xã Hoàn Sơn

  hoanson.tiendu@bacninh.gov.vn

  11

  UBND xã Nội Duệ

  noidue.tiendu@bacninh.gov.vn

  12

  UBND xã Phú Lâm

  phulam.tiendu@bacninh.gov.vn

  13

  UBND xã Liên Bão

  lienbao.tiendu@bacninh.gov.vn

  14

  UBND thị trấn Lim

  thitranlim.tiendu@bacninh.gov.vn

   

   

   

     (02/05/2013 4:04 CH)