Thống kê truy cập

Trong ngày  :

35122

Đã truy cập :

32073924
Tin tức sự kiện - Chính trị

Huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh mục tiêu đến năm 2015 cơ bản trở thành huyện Công nghiệp 04/04/2012 9:23:30 SA

Huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh mục tiêu đến năm 2015 cơ bản trở thành huyện Công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du
Tiên Du là một huyện thuộc phía Nam thành phố Bắc Ninh, phía Bắc sông Đuống. Tiên Du tiếp giáp với thị xã Từ Sơn ở phía Tây Nam, Quế Võ ở phía Đông và cũng có tiếp giáp một chút với huyện Yên Phong ở phía Tây.. Trung tâm hành chính của huyện là thị trấn Lim.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Du lần thứ XV, nhiệm kỳ 2005-2010 có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế, tình hình thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Chính quyền huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và khá bền vững, bình quân đạt 16,3%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 36,6 triệu đồng, gấp 1,83 lần chỉ tiêu đại hội đề ra. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 60,6% năm 2005, tăng lên 73% năm 2010; nông – lâm nghiệp – thủy sản giảm từ 19,2% xuống 9,8%; thương mại, dịch vụ chiếm 17,2%. Trong sản xuất nông nghiệp đã nâng giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác từ 37,1 triệu đồng năm 2005 lên 72,1 triệu đồng năm 2010. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2010 ước đạt tổng 5.912 tỷ đồng (giá cố định 1994), gấp 2,81 lần chỉ tiêu đại hội. Thu ngân sách ước đạt 244 tỷ đồng, gấp 4,2 lần chỉ tiêu. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được đầu tư, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục với tổng nguồn vốn là 487,7 tỷ đồng, tăng 237,7 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện chế độ, chính sách xã hội đạt kết quả tốt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh, từ 17,7% năm 2005 xuống còn 5% năm 2010. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững mạnh. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng từ 72,73% năm 2005 lên 89,28% năm 2009. Đảng bộ huyện 4 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hoạt động của HĐND, công tác quản lý, điều hành của UBND huyện được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã góp phần vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Những kết quả đạt được nêu trên do có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự vận dụng đúng đắn các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp điều kiện thực tiễn của huyện Tiên Du, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đồng thời phát huy trí tuệ của tập thể và vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Trước yêu cầu đặt ra trong 5 năm tới, huyện Tiên Du xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là: Duy trì tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững, phấn đấu đạt bình quân 14,5% - 15,5%/năm, trong đó: Công nghiệp – xây dựng tăng 16,1%, dịch vụ tăng 14%, nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 2,6%. Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng (theo giá hiện hành); tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 77,6%, dịch vụ chiếm 16,9%, nông – lâm nghiệp-thủy sản chiếm 5,5%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 16.567 tỷ đồng (giá 1994), giá trị sản xuất trồng trọt bình quân trên 1 ha canh tác đạt 84 triệu đồng, thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng. 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,4%. Có 85% chi, đảng bộ cơ sở trở lên đạt trong sạch vững mạnh, 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiểu biểu. Phất đấu đến năm 2015 cơ bản thành huyện công nghiệp./.

 Tổng hợp: TB