Thống kê truy cập

Trong ngày  :

15841

Đã truy cập :

21523024
Cán bộ công chức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng" (25/11/2014 3:31:49 CH)

Ngày 19/11/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9247/VPCP-TCCV về việc Báo cáo kết quả công tác thí điểm thi ruyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải truyền.

Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Sở Y tế năm 2014 (24/11/2014 9:05:51 SA)

Ngày 19/11/2014, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 669/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2014.

Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành văn thư (21/11/2014 2:14:36 CH)

Ngày 31/10/2014, Bộ trưởng Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014 và Bãi bỏ Quyết định số 650/TCCP-CCVC ngày 20/ 8/ 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu trữ.  

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ (21/11/2014 1:57:08 CH)

Ngày 31/10/2014, Bộ trưởng Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014 và thay thế Quyết định số 420/TCCP-CCVC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ. Bãi bỏ quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành lưu trữ tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.  

Tiên Du có Phó Chủ tịch UBND huyện mới (21/11/2014 9:14:30 SA)

Ngày 19/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. (11/11/2014 8:11:08 SA)

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện năm 2014 (07/11/2014 4:48:55 CH)

Ngày 31/10, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 625/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2014.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XI (03/11/2014 1:32:44 CH)

Ngày 31-10, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XI (2014-2016). Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đây là khóa học thứ ba của tỉnh thực hiện theo chương trình mới của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia ban hành tháng 4-2014.

Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 (31/10/2014 2:30:08 CH)

Ngày 29/10, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 620/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2014.  

Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao. (28/10/2014 8:45:45 SA)

Ngày 17/10/2014, liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BVHTTDL- BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

Đề án 1000 người tài: Tuyển chọn gắt gao, đãi ngộ cực cao (15/09/2014 3:13:00 CH)

Ít nhất 1000 sinh viên có quá trình học tập xuất sắc từ phổ thông sẽ được bồi dưỡng thành nhân tài của đất nước, khi được tuyển vào làm trong các cơ quan nhà nước được đãi ngộ đặc biệt. Vậy ai sẽ được tuyển chọn và họ được đãi ngộ như thế nào?

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương: Khai giảng lớp 3 (25/08/2014 3:04:32 CH)

Ngày 25/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Ninh, Sở Nội vụ Bắc Ninh phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Bộ Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng “Kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương” (Lớp 03) với hơn 150 học viên là công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tham gia. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Giám đốc Sở Nội vụ.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (22/08/2014 11:04:18 SA)

Tại văn bản số 2009/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội đặc thù cấp tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương” tỉnh Bắc Ninh (11/08/2014 3:02:37 CH)

Ngày 11/8/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Ninh, Sở Nội vụ Bắc Ninh đã phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Bộ Nội vụ khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương” (Lớp 01). Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B (đợt 2) năm 2014 (24/07/2014 4:29:20 CH)

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh khai giảng 05 lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B, đợt 2, năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

||<<
(1/6)
>> >>||