Thống kê truy cập

Trong ngày  :

8501

Đã truy cập :

32161764
Tin tức sự kiện - Cán bộ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 04/03/2013 4:18:31 CH

Ngày 25/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Thông tư gồm 03 chương, 20 điều hướng dẫn chi tiết về việc:

Tuyển dụng viên chức (hướng dẫn về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức; Hồ sơ đăng ký; Thông báo tuyển dụng; Môn thi và thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức; Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Quyết định tuyển dụng và nhận việc; Điều kiện xét tuyển đặc cách; Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách; Hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách; Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự).

Hợp đồng làm việc (Hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Thay đổi nội dung hợp đồng làm việc; Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác; Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới)

Đền bù chi phí đào tạo (Đền bù chi phí đào tạo; Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo; Quyết định trả và thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo).


Thông tư số 15.PDF


Nguyễn Công Trình


Các bài mới:
Các bài đã đăng: