Thống kê truy cập

Trong ngày  :

44764

Đã truy cập :

32405475
Tin tức sự kiện - Tổ chức bộ máy nhà nước

Triển khai kế hoạch xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 03/05/2013 10:47:22 SA

Vừa qua, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 709/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Vũ Bá Rồng (Phó Giám đốc Sở) khai mạc Hội nghị
Việc xây dựng Đề án được áp dụng cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện; các tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án nhằm đổi mới công tác quản lý biên chế, xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, phát huy tài năng của viên chức phù hợp với công việc đặt ra, đồng thời là căn cứ để đổi mới cách đánh giá viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và cộng đồng.
 Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết việc áp dụng Nghị Định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ;  Kế hoạch số 709/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; trình tự cách thức xây dựng đề án; việc thống kê, lập các biểu mẫu đúng yêu cầu, quy định và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.
 Các đơn vị xây dựng Đề án phải bảo đảm các nội dung: Xác định thực trạng vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Thực trạng công việc của từng vị trí việc làm; Xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, chức danh nghề nghiệp tương ứng, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Xây dựng Đề án phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế của đơn vị; Mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp tương ứng; Bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.
 Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới thì danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải được xác định ngay từ khi xây dựng đề án thành lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội đặc thù xây dựng và gửi đề án về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) trước ngày 30/4 hàng năm, riêng năm 2013 gửi trước ngày 20/5.Nguyễn Hằng


Các bài mới:
Các bài đã đăng: