Thống kê truy cập

Trong ngày  :

7997

Đã truy cập :

32136002
Tin tức sự kiện - Xây dựng cơ bản

Định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng đường bộ gắn với phát triển Kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 03/08/2012 3:54:13 CH

Trong những năm qua, từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, đánh giá chung là hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ thực sự là động lực và tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong những năm qua, từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, đánh giá chung là hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải thực sự là động lực và tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch giao thông có thể nói là đi trước một bước. Qua thực tế xây dựng và khai thác, hệ thống giao thông mà đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn được xây dựng có quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật cao so với mặt bằng chung của cả nước.
Tuy nhiên để phát triển bền vững giao thông trên địa bàn tỉnh, công cụ đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải có một quy hoạch tổng thể phát triển chất lượng cao, có thể chỉ ra, dự báo được các nhu cầu phát triển trong tương lai, quy hoạch giao thông phải đi trước một bước. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn cần phải gắn với quy hoạch trong vùng tỉnh Bắc Ninh và phù hợp với phát triển trong tương lai. Chiến lược và chính sách phát triển giao thông gắn liền với chiến lược phát triển đô thị, kinh tế xã hội của địa bàn nói riêng và của cả nước nói chung. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều quan điểm cho rằng quy hoạch giao thông chỉ được xem là một quy hoạch chuyên ngành trong quy hoạch tổng thể. Như vậy, sẽ rất khó để quy hoạch không bị vi phạm bởi các quy hoạch khác và tất yếu dẫn đến sự điều chỉnh, thay đổi và tương lai sẽ bị trả một giá rất đắt do ách tắc giao thông và khó khăn khi mở rộng cũng như xây mới các tuyến đường (thực tiễn này đã và đang diễn ra tại nhiều nơi mà đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và thành phố HCM).
Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tỉnh ta trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, mô hình phát triển kinh tế với cơ cấu Dịch vụ, Công nghiệp, Nông nghiệp. Cụ thể đến năm 2020 dân số 1.450.000 người cơ cấu kinh tế có tỷ trọng (Dịch vụ: 34,6%; CN-XD: 59,8%; NLNN 5,6%) hoạt động du lịch đảm bảo có 1.730.000 lượt khách. Đến năm 2030, dân số 2.037.000 người, cơ cấu kinh tế có tỷ trọng (Dịch vụ 52%; CN,XD 45%; NLNN 3%). Du lịch có 7.680.000 lượt khách. Như vậy phát triển giao thông vận tải mà đặc biệt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo phục vụ cho phát triển kinh tế, chuyên chở hàng hóa và con người một cách thuận tiện nhất, không để xảy ra tình trạng ách tắc và mất an toàn giao thông.
Quan điểm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đến 2020, tầm nhìn 2030
Trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông quốc gia, khung hệ thống giao thông. Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với các quy hoạch khác, đặc biệt là quy hoạch xây dựng đô thị, phân bổ dân cư và quy hoạch hệ thống công trình công cộng đô thị. Qua đó xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên phương thức hiện đại và dịch vụ vận tải hiệu quả;
Hệ thống đường đối ngoại liên vùng phải gắn kết chặt chẽ với hệ thống đường nội vùng tỉnh. Các hệ thống giao thông liên vùng hoặc nội vùng tỉnh đều phải tập trung vào các tiêu chí phát triển bền vững thân thiện môi trường và có xu hướng mở để phục phụ phát triển cho tương lai. Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống đường tỉnh để làm động lực phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa. Ưu tiên xây dựng các trục hướng tâm, trục tốc độ cao, tuyến kết nối vùng, đường vành đai đảm bảo tính kết nốt giữa đô thị với đô thị, các khu kinh tế.
Toàn bộ mạng lưới đường bộ phải được gắn kết thành một hệ thống giao thông liên hoàn, thống nhất đảm bảo mối liên hệ với hệ thống giao thông của cả nước, vùng và địa phương, thỏa mãn mọi điều kiện đi lại cho người dân.
   Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo hành lang an toàn giao thông, với mục tiêu đảm bảo nhu cầu vận tải trong tương lai và giảm thiểu tai nạn giao thông.
Về vận tải phải đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng cao, an toàn tiện lợi, hạn chế ô nhiễm môi trường, phát huy lợi thế của đường bộ là thực hiện vận tải có tính cơ động cao, hiệu quả.
Thực hiện đa dạng hóa phương thức vận tải, tận dụng ưu thế của vận tải đường sắt mà đặc biệt là vận tải hàng hóa thông qua đường sắt đến cửa ngõ như: Quảng Ninh, Lạng Sơn.
Các giải pháp phát triển mạng lưới giao thông đường bộ đến 2020, tầm nhìn 2030.
Quy hoạch giao thông vận tải giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 28/2011/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 02 năm 2011 đã và đang được triển khai thực hiện. Quy hoạch giao thông vận tải đã và sẽ đáp ứng được nhu cầu phát triển tỉnh Bắc Ninh theo hướng bền vững đến 2030. Thời gian qua và hiện nay, hệ thống giao thông được tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và của khu vực. Hệ thống giao thông đã đi trước một bước, làm cơ sở cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
1. Các giải pháp và nguyên tắc phát triển giao thông vận tải:
- Về hạ tầng đường bộ:
Trên nguyên tắc lấy quy hoạch giao thông làm cơ sở để xây dựng quy hoạch chi tiết các vùng chức năng. Hệ thống giao thông liên vùng và nội vùng làm cơ sở để thực hiện quy hoạch dân cư, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Có hàng lang xanh dọc theo các tuyến giao thông liên vùng và trục chính liên kết nội vùng tỉnh, đảm bảo môi trường và cảnh quan.
Không kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông chính mà thông qua hệ thống đường gom.
Triệt để tuân thủ quy định về chỉ giới xây dựng được quy định tại quy hoạch giao thông đã được duyệt nhằm dành quỹ đất cho mở rộng đường trong giai đoạn 2030-2050.
- Giao thông đô thị:
Phát triển hợp lý cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, vận tải công cộng, giành cho giao thông đô thị khoảng 25% diện tích đất trong quy hoạch đô thị mới, nâng cao khả năng vận tải hành khách công cộng, nhất là vận tải xe buýt Bắc Ninh – Hà Nội, và vận tải xe buýt nội tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến hệ thống giao thông tĩnh (quy hoạch các bến bãi đỗ xe, đảm bảo quỹ đất dành cho nhu cầu này từ 3 - 5%).
- Về vận tải:
Đa dạng hóa phương thức vận tải hàng hóa và hành khách. Đẩy mạnh phát triển hình thức vận tải công cộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Thực hiện xây dựng quy hoạch mạng lưới xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh phù hợp với quá trình đô thị hóa. Đảm bảo nhu cầu vận chuyển người trong nội tỉnh.
 2. Định hướng phát triển hệ thống giao thông vận tải giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030.
a. Đường bộ:
Các trục giao thông đối ngoại liên vùng
Bao gồm các tuyến quốc lộ: Quốc lộ: QL18 (Nội Bài- Hạ Long); QL1 (Hà Nội- Lạng Sơn); QL38 (Bắc Ninh- Hưng Yên); Quốc lộ III; Đường vành đai Hà Nội: VĐ IV; VĐ III.
Và các tuyến đường tỉnh quy hoạch:
+ Liên kết Hà Nội- Bắc Ninh- Bắc Giang: ĐT 295B; 295C; 287; ĐT 277B; ĐT277.
+ Liên kết Bắc Ninh- Bắc Giang: ĐT 295.
+ Liên kết Hà Nội- Bắc Ninh- Hải Dương: ĐT 282; 282C.
+ Liên kết Bắc Ninh- Hưng Yên: ĐT276; ĐT 283;
+ Liên kết Bắc Ninh- Hải Dương: ĐT 281.
Các trục giao thông nội tỉnh Bắc Ninh.
     + Liên kết đô thị (Thành phố Bắc Ninh- Tiên Du- Từ Sơn)bởi 3 tuyến đường trục: ĐT 295B; ĐT 295C và QL1.
     + Các tuyến đường hướng tâm: QL38; QL18 cũ; ĐT286; ĐT 285C; ĐT 276; ĐT277; ĐT 287.
     + Các tuyến xuyên tâm: QL18; QL1; ĐT285C
     + Các tuyến vành đai liên kết các trung tâm du lịch, văn hóa; công nghiệp: ĐT 282; ĐT282B; ĐT285C; ĐT283; ĐT278; ĐT284; ĐT285; đặc biệt tuyến vành đai liên kết ĐT276- ĐT281- ĐT285C là tuyến đường nối thông và bao quanh tỉnh Bắc Ninh sẽ giải tỏa mọi ách tắc giao thông có thể xảy ra.
     Tiêu chuẩn các tuyến đường đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đáp ứng mọi nhu cầu của các phương tiện cơ giới: Các tuyến đường liên kết liên vùng (giao thông đối ngoại) quốc lộ qua tỉnh đề xuất bề rộng từ 80-100m, nghiên cứu có hành lang xanh phân cách giữa đường và đô thị. Các tuyến đường tỉnh có cắt ngang từ 50 đến 80m.
 
 Giao thông nội đô thị, giao thông tĩnh.
Định hướng quy hoạch giao thông nội đô thị đã đề xuất phải đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đảm bảo từ 18 đến 26%, mặt cắt ngang tuyến đường đảm bảo tối thiểu 2 làn xe cơ giới và 2 làn cho phương tiện thô sơ hoạt động.
Quy hoạch hệ thống giao thông nội vùng, nội đô thị: Khi quy hoạch chi tiết các vùng đô thị thứ cấp (vệ tinh) cần lập quy hoạch giao thông nội đô thị vệ tinh gắn kết với hệ thống giao thông chính (nội vùng tỉnh Bắc Ninh) trên nguyên tắc lấy hệ thống hạ tầng giao thông nội tỉnh và liên vùng làm cơ sở kết nối, với tiêu chí khoảng cách kết nối các tuyến đường vào hệ thống giao thống nội tỉnh không nhỏ hơn 500m.
Giao thông tĩnh (bến, bãi đỗ xe) trong các đô thị quy hoạch đã duyệt đề xuất phải có diện tích tối thiểu trên tiêu chí dân số, với quy mô 3,0Ha/10.000 dân, (tối thiểu không nhỏ hơn 3ha tại mỗi địa phương).
b. Đường sắt:
Phát triển chủ đạo theo hai tuyến đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt hiện có (Hà Nội – Lạng Sơn) và tuyến đường sắ cao tốc Yên Viên – Cái Lân, trong đó tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn đề xuất nghiên cứu dịch chuyển lên phía bắc khoảng 2Km.
c. Các nút giao liên thông, lập thể.
Trong tương lai, với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa như hiện nay, mật độ gia tăng các phương tiện tham gia giao thông lớn, hiện tượng ùn tắc giao thông có nguy có xảy ra, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông. Cần thiết phải có định hướng cụ thể các vị trí xây dựng các nút giao lập thể liên thông.
(Việc quy hoạch các vị trí nút giao liên thông và nguyên tắc giao cắt giữa các hệ thống giao thông đã được nêu chi tiết trong quy hoạch giao thông vận tải).
Đến 2030, tỉnh Bắc Ninh nhìn chung chưa có khả năng ách tắc giao thông nên chưa đầu tư xây dựng các tuyến xe điện ngầm, mặc dù vậy ngay từ bây giờ, việc nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm đô thị cũng cấp thiết cần được quan tâm đúng mức. Ngay từ bây giờ tỉnh cần sớm cho xây dựng quy hoạch không gian ngầm để đảm bảo được phát triển hệ thống giao thông và đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai.
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được tỉnh phê duyệt đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đề ra trong xu thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Hệ thống giao thông được triển khai đúng quy hoạch sẽ là động lực và là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao mức sống cho nhân dân.
Thực tế hiện nay việc tuân thủ quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh, vẫn còn chưa được tuân thủ thực sự, một số khu đô thị, công nghiệp (kể cả quy hoạch nông thôn mới) vẫn chưa thực sự tôn trọng quy hoạch giao thông. Để xây dựng tỉnh Bắc Ninh, đô thị của tương lai phát triển theo hướng bền vững, hài hoà với môi trường, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một nâng cao, theo định hướng phát triển của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh thì ngay từ bây giờ trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch vùng  tỉnh Bắc Ninh cần triệt để tuân thủ nguyên tắc: Giao thông đi trước một bước làm tiền đề để tổ chức bố trí không gian chung, sớm quy hoạch không gian ngầm đô thị. Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần triệt để tuân thủ quy hoạch đã được duyệt, không phá vỡ quy hoạch dẫn đến phải trả một giá đắt trong tương lai.


Lê Ngọc Tuyển


Các bài mới:
Các bài đã đăng: