Thống kê truy cập

Trong ngày  :

13913

Đã truy cập :

31113871
Tin tức sự kiện - Công tác Đảng, Đoàn thể

Đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 04/01/2013 4:10:28 CH


       Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1- Tiếp tục triển khai việc học tập các chuyên đề về Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng ( có thể lấy 01 nội dung để thảo luận, toạ đàm ).

2- Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đảm bảo phù hợp với tính chất nhiệm vụ cụ thể của năm 2013, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai tại hội trường, các phòng làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

3- Chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện viện đăng ký nội dung Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho năm 2013, trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng phải đăng ký nội dung trước chi bộ đảm bảo tỷ lệ đăng ký là 20% trên tổng số cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời hàng tháng cán bộ, đảng viên và quần chúng phải báo cáo kết quả đã làm được, những việc còn chưa làm được, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục cho những tháng tiếp theo ( đối với quần chúng hàng tháng phải gửi báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký về chi bộ và định kỳ hàng quý các chi bộ phải tổ chức sinh hoạt mở rộng có sự tham gia của toàn thể quần chúng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện ).

( Có mẫu đăng ký kèm theo )

Trên đây là một số nội dung triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại TCCSĐ và Đảng viên cuối năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện, bản đăng ký của cán bộ, đảng viên và quần chúng gửi về Văn phòng Đảng uỷ 01 bản và 01 bản lưu tại chi bộ để theo dõi thực hiện ( báo cáo đăng ký gửi chậm nhất ngày 20/01/2013 ).


Kế hoạch rèn luyện của cá nhân năm 2013.docCác bài mới:
Các bài đã đăng: