Thống kê truy cập

Trong ngày  :

27644

Đã truy cập :

30861588
  • Tin tức - Sự kiện
  • Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

         Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Sở giao thông vạn tải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo của Sở.

    Thông báo xe sắp hết niên hạn sử dụng

    Căn cứ Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ  Quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/08/2010 của Bộ Giao thông vận tải Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ  Quy định niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người