Thống kê truy cập

Trong ngày  :

13194

Đã truy cập :

27020132

Ban quản lý các bến xe khách Bắc Ninh trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Văn Mây

 Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, BQL các bến xe khách Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định số 72/QĐ-BQLBX ngày 05/5/2014 của Giám đốc BQL các bến xe khách Bắc Ninh về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Nguyễn Văn Mây, nhân viên Bến xe khách Lương Tài, BQL các bến xe khách Bắc Ninh

Học tập chuyên đề năm 2015

   Thực hiện kế hoạch số 18 - KH/ĐU ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã diễn ra buổi học tập chuyên đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”  

Quyết định số: 2557/QĐ- SGTVT, ngày 19.11.2014

Quyết định số: 2557/QĐ- SGTVT, ngày 19.11.2014, Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.