Thống kê truy cập

Trong ngày  :

32573

Đã truy cập :

24978121

Ban quản lý các bến xe khách Bắc Ninh trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Văn Mây

 Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, BQL các bến xe khách Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định số 72/QĐ-BQLBX ngày 05/5/2014 của Giám đốc BQL các bến xe khách Bắc Ninh về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Nguyễn Văn Mây, nhân viên Bến xe khách Lương Tài, BQL các bến xe khách Bắc Ninh

Quyết định số: 2557/QĐ- SGTVT, ngày 19.11.2014

Quyết định số: 2557/QĐ- SGTVT, ngày 19.11.2014, Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.