Thống kê truy cập

Trong ngày  :

9603

Đã truy cập :

27866797

Ban quản lý các bến xe khách Bắc Ninh trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Văn Mây

 Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, BQL các bến xe khách Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định số 72/QĐ-BQLBX ngày 05/5/2014 của Giám đốc BQL các bến xe khách Bắc Ninh về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Nguyễn Văn Mây, nhân viên Bến xe khách Lương Tài, BQL các bến xe khách Bắc Ninh

Công văn số 552/SGTVT-VTAT ngày 19 tháng 5 năm 2015

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng Taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030