Thống kê truy cập

Trong ngày  :

24346

Đã truy cập :

16242636

Quyết định Số: 62/QĐ -BATGT, ngày 18 tháng 6 năm 2014, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành

  Quyết định Số: 62/QĐ -BATGT, ngày 18 tháng 6 năm 2014, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc rà soát, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Bảo - Giám đốc, Ban quản lý các bến xe khách Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phố biến nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. Đồng chí Trần Mạnh Hòa - báo cáo viên của Sở GTVT tham dự và truyền đạt nội dung của Hiến pháp