Văn bản CCHC Văn bản CCHC

Kết quả CCHC Kết quả CCHC

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2572

Đã truy cập : 43086768

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận 2.121 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của công dân, doanh nghiệp, giải quyết được 2.047 hồ sơ, trong đó có 1.956 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, chiếm hơn 95%.