Văn bản CCHC Văn bản CCHC

Kết quả CCHC Kết quả CCHC

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2156

Đã truy cập : 42986838

(BNP) - Thực hiện văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 3663/UBND-KGVX thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác CCHC và ứng dụng CNTT của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.