Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Sáng 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì hội nghị họp bàn xây dựng Đề án nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho Tổ hợp Samsung đối với doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh.