Chuyên mục Chuyên mục

Đình Lương Xá thuộc xã Phú Lương, huyện Lương Tài được khởi dựng vào thế kỷ XVI. Nguyên xưa, di tích đình Lương Xá vốn có quy mô to lớn, gồm các công trình: Đại đình 3 gian 2 chái, kiến trúc kiểu “bình đầu 4 mái đao cong”. Hệ chịu lực bằng gỗ lim chắc khỏe, vì mỗi bộ có 6 hàng chân cột; cột cái có kích thước khoảng 60 cm (hiện còn bảo lưu được tảng kê chân cột tại di tích); gian giữa lòng thuyền, 2 bên đóng sàn. Hậu cung 3 gian, liên kết với tòa Đại đình tạo thành mặt bằng kiến trúc hình chữ Nhị. Trước cửa đình có 2 con sấu đá to, 01 bia đá tứ diện, bên cạnh là cây bàng cổ trên 100 năm tuổi.