Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh

20/09/2019 16:58 Số lượt xem: 748

(BNP) - Sáng 20/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

Năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã huy động và sử dụng linh hoạt các nguồn lực, thực hiện các giải pháp tài chính, NSNN nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Tính đến hết tháng 7/2019, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 18.393 tỷ đồng, đạt 67% dự toán. Về chi ngân sách địa phương, đến hết tháng 7/2019 đạt 10.699 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán. 

Căn cứ kết quả đánh giá ước thực hiện thu NSNN năm 2019, dự kiến tình hình kinh tế, xã hội năm 2020, tỉnh đã xây dựng dự toán thu NSNN là 29.328 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 19.082 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội xem xét có ý kiến với Chính phủ, Bộ Tài chính nâng mức giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước năm 2020 để có nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát cùng các đại biểu trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công tác thu hồi nợ đọng thuế; công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách; giải pháp giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; tiến độ giải ngân các nguồn vốn; cơ chế tài chính, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc tổ chức, cơ cấu lại các quỹ tài chính ngoài NSNN…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua với nhiều chỉ tiêu đứng tốp đầu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất; kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 2; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 6; quy mô nền kinh tế đứng thứ 7; thu ngân sách đứng thứ 9 toàn quốc… Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 6 tỉnh Bắc Ninh tự cân đối ngân sách, có đóng góp về ngân sách Trung ương.

Xác định chỉ tiêu thu ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện hàng năm. Đối với chi ngân sách, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc cơ cấu lại nhiệm vụ chi theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt tỉnh đã kiểm soát tốt nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu các chính sách thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh để tăng nguồn thu NSNN.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tạo điều kiện, giúp đỡ Bắc Ninh tiếp tục phát triển, sớm hoàn thiện các tiêu chí, trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN của tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo tốt việc cân đối thu, chi cho ngân sách địa phương; rà soát, nghiên cứu điều chỉnh lại danh mục, cơ cấu đầu tư công cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đẩy mạnh việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp...

Đối với các kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, đồng chí cũng ghi nhận, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
T.M