Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/10/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tỉnh ủy: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

  20/10/2017 16:00 Số lượt xem: 1241

  (BNP) - Sáng 20/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, trực tiếp thông báo nội dung của Hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ  báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Tỉnh ủy.
   
  Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông tin tới các đại biểu những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Diễn ra từ ngày 04 - 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; cho ý kiến về các Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, “Về công tác dân số trong tình hình mới”, “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
   
  Cũng tại Hội Nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, xem xét quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

   
   
  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trực tiếp thông báo nội dung Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII).
   
  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những chủ trương, quan điểm mới mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã thảo luận và cho ý kiến, thông qua là những nội dung quan trọng liên quan đến các cấp, các ngành, địa phương và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
   
  Ngay sau Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, tập trung rà soát các nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2017 và năm 2018, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
   
  Theo kế hoạch, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xong trước ngày 15/11/2017.  
  H.T