Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 26/03/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  UBND tỉnh họp bàn triển khai thực hiện kết luận sau thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  14/03/2018 13:37 Số lượt xem: 879

  (BNP) – Sáng 14/3, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 993/BKHĐT-TTR ngày 13/2/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết luận thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 – 2016 tại tỉnh Bắc Ninh.

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận buổi làm việc.

  Sau khi quán triệt nội dung Kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định Luật Đầu tư công, đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành.
   
  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Hạn chế tối đa việc khởi công mới hoặc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư đối với những dự án không thực sự cần thiết.
   
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản giải trình về việc thu hồi giá trị sai phạm kinh tế; Sở Giao thông vận tải làm việc với các cơ quan chức năng thống nhất hình thức chuyển tiếp sử dụng lớp cấp phối đá dăm ở kết cấu mặt đường thay thế lớp cấp phối đồi tránh gây lãng phí, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018.
   
  Đối với các dự án PPP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chặt chẽ giá đất do các đơn vị tư vấn xác định. Ngoài ra, các chủ đầu tư, đơn vị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót.
   
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối đôn đốc các Sở, ngành địa phương thực hiện các nội dung sau kết luận thanh tra, tiến hành tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 28/3/2018. 
  S.T